Fremtidens telefon har drejeskive


Hvad med en smart-phone, med rigtig, analog ringe-tone, to displays, en kontakt hvor du fysisk kan slukke for mikrofonen, hvor alle dine kontakter gemmes på et SD-kort – som text fil, så du kan flytte og printe dem som du vil og ikke mindst, med en god, gammeldags drejeskive, så du undgår lommeopkald?
Den findes og nu hedder den ‘UN-smartphone’ og er opfundet af Justine Haupt, der må siges at være super-tech-dannet, men som hader smartphones. Oprindelig lavede hun een til sig selv i 2020 – men nu er den altså gået i rigtig produktion og man kan købe den som byggesæt for 390 dollar.
Hele historien bag er her: https://www.justine-haupt.com/rotarycellphoneinfo/index.html
Hvis du vil have een – så bestil nu – der er er allerede ventetider til november….
Læs mere her: https://skysedge.com/unsmartphones/RUSP/index.html

 

Vild kærlighed: Analog dating

Vild kærlighed er et datingkoncept hvor 10 unge sejler ned af en flod på en tømmerflåde – parvis. De må ikke have deres mobiltelefoner med.

Guide til udmeldelse af det offentlige digitale Danmark

Analogiseringstyrelsen har modtaget flere henvendelser fra ulykkelige borgere, der ønsker at leve et analogt liv.
I styrelsen er vi ikke modstandere af digitale løsninger, men vi har klart forståelse for borgere, der bliver deprimerede over at bruge skærme eller føler sig magtesløse i systemer, de ikke mestrer eller ikke bryder sig om – og dem er der en del af. Som udgangspunkt kan det godt lade sig gøre, men det er ikke helt nemt.

Første trin i det, er at fremmelde sig digital post.

Fra vejledningen til at framelde sig digital post.

Man skal først henvende sig personligt på Borgerservice, hvilket kan være en ‘catch22-udfordring’, da mange af disse kræver at man bruger nemID for at booke en tid – men mon ikke det går ved almindeligt fremmøde – vi opfordrer i hvertfald til, at man bare går derhen i åbningstiderne.

Før man tager derhen, skal man kigget på et skema og her er det vigtigt, at man tænker over, hvilken begrundelse man vil anvende for at melde sig ud.
Umiddelbart er det ikke sikkert at en analogist kan finde en begrundelse, der passer præcist til den situation, de står i, men det betyder mindre for du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket et af dem, du passer til: ‘For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation. Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket af fritagelseskriterierne, du lever op til.’
Du behøver kun at gøre det en gang – fritagelse for digital post er permanent, indtil man selv vælger det til igen.
Nu er du så fri af Digital Post.

Men hvad så med nemID/mitID?
Det er noget vanskeligere, og kommer til at give dig meget besvær. Du kan nemlig godt blive fritaget, men skal reelt søge om det hver eneste gang, du mødes af et krav om nemID/mitID. Og det gør du meget, meget tit – Danmark er nemlig nu baseret på DIGITAL SELVBETJENING. Du skal benytte dig af digital selvbetjening, når du skifter læge, flytter adresse, søger forskellige offentlige ydelser, bestiller dit sygesikringskort og meget mere. For at kunne gøre disse ting på nettet skal du anvende dit NemID/mitID. Her kan man ikke fritages tidsubegrænset ligesom med digital post. I stedet skal du ansøge om fritagelsen hver eneste gang, når du eksempelvis skal foretage en af ovenstående handlinger. Og der er kun en vej – snak med kommunen/borgerservice. Ønsker du en fritagelse for digital selvbetjening, skal du enten møde personligt op hos Borgerservice eller ringe til dem. Her er det nemlig ikke et krav, at du selv møder op. Efter du har givet Borgerservice din anmodning, vil de vurdere, om du kan fritages eller, om det ikke er muligt. Det er altså en subjektiv vurdering, og bedste argument er vel, hvis man ikke har en computer eller en smartphone eller netforbindelse. Bliver du undtaget, vil den specifikke kommune selv beslutte, hvordan du ellers skal udføre den pågældende handling. Det kan eksempelvis være, at de giver dig en blanket, du skal udfylde skriftligt eller, at de hjælper dig med at gøre det via en computer.

Det er kort sagt surt og træls.

Hvis du ikke kan slippe for nemID/mitID, så anbefaler analogiseringsstyrelsen en kode-viser istedet for en app – den er konkret, den kan ligge i din lomme og du kan tage den med på bibliotek eller borgerservice når du skal logge ind. Læs mere om den her: https://www.mitid.dk/kom-i-gang-med-mitid/mitid-identifikationsmidler/mitid-kodeviser/?language=da-dk

Vi ved godt, at den også er digital. Men noget mindre end appen – og som sagt: Danmark er digitalt selvbejent – det kommer vi nok ikke udenom. Hvis du føler, at det er der da ingen der har spurgt dig om, har du til gengæld ret. Og her fra styrelsens side fastholder vi, at vi bør have ANALOGE RETTIGHEDER, så det arbejder vi naturligvis på i fremtiden – og det håber vi også du gør, evt. ved at printe rettighederne og give dem til nogen på kommunen – de er ikke forpligtede til at følge dem, men måske de fik en tanke?

Det digitale omfatter desværre ikke kun nemID/mitID og eBoks. Det er overalt. Dit liv vil ikke blive nemmere uden det, tværtimod vil du møde modstand og besvær.
Til gengæld er du med til at holde de analoge våger åbne, så alt ikke fryser til. Det er måske også værd at tage med?

PS: Send os en besked om dine erfaringer, hvis du prøver og lykkes?

Link om fritagelse: https://www.legaldesk.dk/artikler/fritagelse-for-digital-post-og-nemid

 

Folk Rebellion

Folk Rebellion er et brand der arbejder for såkaldt “digital wellbeing”. Vejen dertil foregår gennem analogisering!

Technology that was meant to simplify our lives has lead us astray and away from the real world… into a virtual one. Our brand hopes to empower people with knowledge and create pieces of art and clothing that spread our message for a simpler and happier analog way of life.

Læs mere på https://www.folkrebellion.com/

Analoge fotos trender

Billeder taget med analoge kameraer, der bruger filmruller, fylder mere og mere på sociale medier, skriver dr.dk denne uge. 

Man kan drage parallel til vinylpladen, som er modtendensen til Spotify og til slow brew-kaffe, som er modtendens til espressomaskinen. Og her ser man de analoge billeder som en modtendens til de digitale billeder, vi i massevis tager med vores iPhone, forklarer trendforsker Louise Byg Kongsholm. Ligesom Analogiseringsstyrelsen mener hun, at analogiseringen skal ses som et opgør med det liv der: “bliver mere og mere digitalt, blankt og strømlinet”.

 

 

Tilbage i skole? Den rigtige, tak!


‘Den nye aftale er en udtryk for et eklatant skråplan, der gør fuldstændigt op med skolens praksis. Og samtidig kan den, hvis vi ikke tænker os rigtig godt om, risikere at blive brugt som overfladisk symptombehandling af problemer med skolevægring, dårligt mentalt helbred, manglende socialisering og motivationsbesvær. Vi skal passe alvorligt på med at springe over disse udfordringer ved at ”dømme elever ude” og sende dem hjem til en – måske momentant behagelig – pause fra den fælles hverdag i skolen. Det er alvorligt, at så mange unge har svært ved at indgå balanceret i det fælles liv – heriblandt skolens. Men vi løser intet ved at splitte fællesskabet ad og på den måde legitimere problemerne i stedet for at løse dem. De unge har brug for meget andet end gratis psykologhjælp og alenetid foran computeren i fjerundervisningssituationer. De har efter min mening brug for sunde og berigende skolefællesskaber med jævnaldrende og med voksne, der tilbyder fælles praksis, fælles nysgerrighed og fælles fordybelse – i samme rum.’
https://blog.folkeskolen.dk/blog-mette-frederiksen-onlineundervisning/skolens-undervisning-skal-forega-i-fysiske-faellesskaber-ikke-virtuelt/4183342

Omsorg til beboerne og ikke til computeren

Historie på DR.dk om dokumentationskrav der droppes:

“- Det har gjort den forskel, at den tid, vi har brugt foran en computer på at sidde og taste alt det her ind, har vi kunnet give til vores borgere i stedet for, fortæller centerleder Per Svane Aastradsen på Pleje- og Omsorgscenter Højvangen.”

Opmærksomhedskollaps

Johann Hari har skrevet en bog om hvor lidt opmærksomhed vi kan mønstre i digitale miljøer. Studerende kan kun fokusere på en opgave i ca. 1 minut, kontorarbejdere i tre:

All over the world, our ability to pay attention is collapsing. In the US, college students now focus on one task for only 65 seconds, and office workers on average manage only three minutes. New York Times best-selling author Johann Hari went on an epic journey across the world to meet the leading scientists and experts investigating why this is happening to us – and discovered that everything we think we know on this subject is wrong.

Læs mere om “Stolen Focus” her.

‘Digitalisering Danmark tonser derudad med røde kinder og praktiske briller’

Forfatter Christina Hagen taler det ikke-digitale op i sit essay i Weekendavisen:

Digitalisering Danmark tonser derudad med røde kinder og praktiske briller og klokker ind på Borgerservice med sin lille madpakke i en kuffert. Borgerne på Borgerservice skuler til hinanden på jagt efter de ikkedigitale krystere, dem, der ikke orker det. Det er dem her, du skal kigge efter: narkomanerne og alkoholikerne, de psykisk syge og de stressede, de gravide og de nybagte mødre, alle dem, hvis kæreste er gået fra dem, de midaldrende, der netop har mistet en forælder, de så for lidt og satte for lidt pris på, de kronisk angste, som bare håber at overleve endnu en dag, de ordblinde, der hverken kan skrive eller læse, og dem med ADHD, der ikke har ro i hovedet til det. Alle dem med en værge. Alle dem, der er senile. Alle dem, der ligger i en seng og ikke blinker, når man taler til dem. Kig også efter nye flygtninge og indvandrere, der ikke er gode til at læse eller skrive dansk eller måske har brug for en tolk, kig på deres børn, der har travlt med at lege og lave lektier, kig på alle dem med fysiske smerter, hvor ingen medicin rigtig hjælper, og kig på de selvmordstruede, der undersøger sporene lige nu for at se, om de kan dø i det her sving’

Læs det hele her:
https://www.weekendavisen.dk/2022-7/kultur/af-sikkerhedsmaessige-aarsager