Analopædien

Analogiseringsstyrelsens interne leksikon, analopædien, stilles her til offentlighedens disposition. Der tages forbehold for alt.

100% ANALOG

En certificeringsordning fra Analogiseringsstyrelsen, som hjælper med at identificere rent analoge genstande, produkter og processer.

Analog dummebøde

Den ekstra betaling, mennesker som ikke ønsker at bruge en digital løsning, ofte pålægges. For eksempel når man kun kan opnå rabat i ZOO eller svømmehallen, hvis man indvilliger i at installere særligt software på en smartphone og have den med sig på turen.

Analoge indfødte

Alle mennesker.

Analog sult

En dyb længsel hos det moderne menneske efter det der kan røres ved; LP-plader, papir, rigtige mennesker.

Analogisering

En moderne bevægelse frem mod en verden uden overflødigt computeriserede produkter og processer.

Analogiseringsstyrelsen

En kreativ tænketank for konstruktiv digitaliseringskritik

Analogisme

Den ideologiske position som altid anser en analog løsning som værende en tilsvarende digital løsning overlegen, alene fordi den er analog.

Datainkontinens

Det fænomen at tjenester og produkter som opsamler data til ét formål, efterfølgende kan have en tendens til at lække dem ukontrolleret til alle mulige andre formål.

Digital frontløber

En person eller organisation, der konsekvent indkøber IT udstyr, som ingen endnu kender effekten af.

Eksempel: “Her på skolen vil vi gerne være digitale frontløbere. Derfor får alle børn en iPad”

Digitalisme

Ideologisk bevægelse som satte “digitalisering” som enhver teknologisk udviklings endemål.

Fænoanalogt

Noget som opleves som værende analogt, uden det vides, af den oplevende, om det i virkeligheden er det.

OC/DC (Obsessive Compulsive Data Collecting)

En alvorlig og samfundsskadelig psykiatrisk lidelse, som især rammer politikere og embedsmænd, hvor den lidende oplever en overvældende trang til at indbygge flest mulige datapunkter og løbende dataopsamling i alle digitale løsninger, selvom de helt åbenlyst overhovedet ikke er nødvendige for at få dem til at fungere.

Offlining

Et digitalt/analogt kompromis, hvor man logger digitale enheder af internettet, frem for helt at afskaffe dem, med det formål at øge sikkerheden og hindre datalæk og overvågning.

PLAN A

En kampagne fra Analogiseringsstyrelsen, som vil sikre borgerne et bedre liv ved at opfordre til at prøve den analoge udvej, inden de tyr til den digitale.

Tillid

Et alternativ til overvågning.

Trialektisk refleksion

En af Analogiseringsstyrelsens udviklingsmetoder, hvor negativ digitaliseringskritik projiceres ind i styrelsens midte, for efterfølgende at blive modsvaret af et konstruktivt modsvar af styrelsens øvrige medlemmer.

Utopisk digitalisering

Den antagelse at digitale løsninger er 100% effektive, har friktionsløse brugerflader og vil eliminere kendte problemer, uden at forårsage nye.