Analopædien

Analogiseringsstyrelsens interne leksikon, analopædien, stilles her til offentlighedens disposition. Der tages forbehold for alt.

100% ANALOG

En certificeringsordning fra Analogiseringsstyrelsen, som hjælper med at identificere rent analoge genstande, produkter og processer.

Analog appropriering

Når digitalister illustrerer fremtiden eller virkeligheden med analoge genstande eller scenerier. F.eks. når en strategi om den digitale fremtid illustreres af cyklister på en bro, eller en rapport om digitalisering af dagtilbud illustreres med børn der sidder og maler med vandfarver.

Analog dummebøde

Den ekstra betaling, mennesker som ikke ønsker at bruge en digital løsning, ofte pålægges. For eksempel når man kun kan opnå rabat i ZOO eller svømmehallen, hvis man indvilliger i at installere særligt software på en smartphone og have den med sig på turen.

Analoge indfødte

Alle mennesker.

Analog innovationsteori

En berømt innovationsteori fra 1962 (Diffusion of Innovation af E.M. Rogers), opererer med fem kategorier af mennesker når det gælder tilegnelse af teknologi. I en analog sammenhæng ville modellen se sådan ud:

1: Innovatørerne – de er de første til at udforske analoge potentialer.
2: De tidlige adoptører – de påtager sig analog lederskab, fortæller vidt og bredt om analogisering på konferencer, i kronikker osv.
3: Det tidlige flertal – gruppen af mennesker der tilslutter sig nye analoge ideer, før “manden på gaden”.
4: Det forsinkede flertal – er skeptiske overfor analogisering, og vil kun være med, når flertallet har afprøvet analoge løsninger.
5: Analoge efternølere – mennesker som er konservative og traditionelle. For at få dem ombord, er det nødvendigt med strategier der bruger statistik, skræmmebilleder og gruppepres. (kilde)

Analog sult

En dyb længsel hos det moderne menneske efter det der kan røres ved; LP-plader, papir, rigtige mennesker.

Analogisering

En moderne bevægelse frem mod en verden uden overflødigt computeriserede produkter og processer.

Analogiseringsstyrelsen

En kreativ tænketank for konstruktiv digitaliseringskritik

Analogisme

Den ideologiske position som altid anser en analog løsning som værende en tilsvarende digital løsning overlegen, alene fordi den er analog.

Analog Turisme

At tilslutte sig den analoge sag for en kort stund, når man har brug for lidt adspredelse fra sit travle liv med at lave podcasts, apps og andet digital gejl.

Ansvarlig Analogisering

Den praksis at designe, udvikle og implementere analoge løsninger med gode hensigter, på en måde der myndiggør ansatte og virksomheder og som har positive og retfærdige konsekvenser for forbrugere og borgere. På engelsk: Responsible analogization.

Autenticitetswashing

Når digitalister taler dybtfølt og inderligt om deres bekymringer over den digitale udvikling, når de fortæller om hvordan de personligt er blevet berørte eller blevet gjort til ofre af den og appellerer til analoge værdier  – uden at det har nogen indflydelse på deres digitale praksis, og samtidig med at de er imod enhver form for regulering af det digitale. Det samme princip som den liturgiske ret (se nedenfor), men med omvendt fortegn.

Binær projektion

Når man afværger kritik eller analyse af specifikke forhold ved at projicere en binær position på afsenderen af et budskab, fx ved at sige at det ikke giver mening at gøre det til en sort-hvid diskussion, eller at det ikke er godt for debatten at tale om for og imod computere.

Eksempel: en analyse kan vise at en fysisk passiv livsførsel, som følge af overdreven computerspil, for nogle unge, kan have negative psykiske og fysiske konsekvenser.
Binær projektion: “Nu giver det ikke mening at gøre det til et spørgsmål om for eller imod computere”

Datainkontinens

Det fænomen at tjenester og produkter som opsamler data til ét formål, efterfølgende kan have en tendens til at lække dem ukontrolleret til alle mulige andre formål.

Digital frontløber

En person eller organisation, der konsekvent indkøber IT udstyr, som ingen endnu kender effekten af.

Eksempel: “Her på skolen vil vi gerne være digitale frontløbere. Derfor får alle børn en iPad”

Digitalisme

Ideologisk bevægelse som satte “digitalisering” som enhver teknologisk udviklings endemål.

Fænoanalogt

Noget som opleves som værende analogt, uden det vides, af den oplevende, om det i virkeligheden er det.

Kriseanalogisering

Når politikere i højspændte krisesituationer bliver nød til at tale sammen uden at der er devices i nærheden, for at undgå aflytning.

Liturgiske ret, den

En digital trosbekendelse man skal formulere offentligt og som giver ret til at kritisere det digitale. Eksempel: “Det digitale er kommet for at blive, og der er et kæmpe uopdyrket potentiale – men det er klart der er problemer forbundet med [x].” Synonym: ‘Slå syv kors for sig’.

Nålestiksanalogisering

Når analogisering sker igennem hurtige og kirurgiske indgreb, f.eks. når man beslutter sig for at ikke at sende en e-mail, ikke at se afsnit af en streaming serie, eller hvis man træffer beslutningen at skrive et hurtigt brev til nogen.

OC/DC (Obsessive Compulsive Data Collecting)

En alvorlig og samfundsskadelig psykiatrisk lidelse, som især rammer politikere og embedsmænd, hvor den lidende oplever en overvældende trang til at indbygge flest mulige datapunkter og løbende dataopsamling i alle digitale løsninger, selvom de helt åbenlyst overhovedet ikke er nødvendige for at få dem til at fungere.

Offlining

Et digitalt/analogt kompromis, hvor man logger digitale enheder af internettet, frem for helt at afskaffe dem, med det formål at øge sikkerheden og hindre datalæk og overvågning.

Potentiale

Risiko for at det ikke bliver til noget/ikke kommer til at virke. “Der er store potentialer forbundet med [x]” betyder det samme som “Der er en risiko for at [x] ikke kommer til at virke”.

PLAN A

En kampagne fra Analogiseringsstyrelsen, som vil sikre borgerne et bedre liv ved at opfordre til at prøve den analoge udvej, inden de tyr til den digitale.

Tillid

Et alternativ til overvågning.

Trialektisk refleksion

En af Analogiseringsstyrelsens udviklingsmetoder, hvor negativ digitaliseringskritik projiceres ind i styrelsens midte, for efterfølgende at blive modsvaret af et konstruktivt modsvar af styrelsens øvrige medlemmer.

Utopisk digitalisering

Den antagelse at digitale løsninger er 100% effektive, har friktionsløse brugerflader og vil eliminere kendte problemer, uden at forårsage nye.