Om Analogiseringsstyrelsen

Analogiseringsstyrelsen er en tænketank for konstruktiv digitaliseringskritik

Formålet er at skabe brudflader og nye perspektiver på samfund, teknologi og levet liv, uden at græde nostalgisk over de tabte gamle dage. For os rummer både digitale og analoge løsninger muligheder og problemer og skal bruges med omtanke.

Analogisering er rettidig omhu og en både nødvendig og naturlig forberedelse på den post-digitalistiske tidsalder, vi er på vej ind i.

Analogisering er ideer, mennesker der rører ved hinanden, bruger deres hjerner og som møder modstand.  Det er processer der måske bliver gjort mere besværlige, fordi det er i besværet det sjove er – og arbejdspladserne.

Analogiseringsstyrelsen – #fordiverdeneranalog

Hør, hvorfor har I egentlig en hjemmeside?

Analogiseringsstyrelsen er:

Jesper Balslev

Jesper Balslev

Medstifter, Fuldmægtig
Anders Kjærulff

Anders Kjærulff

Medstifter, Fuldmægtig

42440634 | mingarage.net

Niels Jakob Pasgaard

Niels Jakob Pasgaard

Analogiseringsdirektør, Region Aarhus
Christian Almer

Christian Almer

Områdedirektør for analog frihedsaktivisme i Sydsverige og på Sjælland

Kontakt:
Mail: post@vejlederkreds.dk
Telefon: 56 95 12 21

Referencegruppe 2022-2024:

Sigrid Jørgensen
Ulla Lunn
Jacob Bahn


Send post til Analogiseringsstyrelsen:

Adresse:

Analogiseringsstyrelsen

Mysundegade 24, 2.

1668 København V

Ring til vores træfpunkt på 93 90 68 51


skriv til davs@analogist.dk eller brug nedenstående formular – husk en mail eller et telefonnummer.

2 + 4 = ?