Om Analogiseringsstyrelsen

Analogiseringsstyrelsen er en tænketank for konstruktiv digitaliseringskritik

Formålet er at skabe brudflader og nye perspektiver på samfund, teknologi og levet liv, uden at græde nostalgisk over de tabte gamle dage. For os rummer både digitale og analoge løsninger muligheder og problemer og skal bruges med omtanke.

Analogisering er rettidig omhu og en både nødvendig og naturlig forberedelse på den post-digitalistiske tidsalder, vi er på vej ind i.

Analogisering er ideer, mennesker der rører ved hinanden, bruger deres hjerner og som møder modstand.  Det er processer der måske bliver gjort mere besværlige, fordi det er i besværet det sjove er – og arbejdspladserne.

Analogiseringsstyrelsen – #fordiverdeneranalog

Hør, hvorfor har I egentlig en hjemmeside?

Analogiseringsstyrelsen er:

Jesper Balslev

Jesper Balslev

Fuldmægtig, Analogiseringsforsker
Anders Colding-Jørgensen

Anders Colding-Jørgensen

Fuldmægtig, Adfærdspsykolog

61678913 | virkeligheden.dk

Anders Kjærulff

Anders Kjærulff

Fuldmægtig, Journalist

42440634 | mingarage.net

Send post til Analogiseringsstyrelsen:

Adresse:

Analogiseringsstyrelsen

Gunderupvej 10A

4600 Køge

Send email til Analogiseringsstyrelsen: