Indlæg af

Giv landets uddannelser en analogiseringsstrategi

Lav en analogiseringsstrategi I Undervisningsministeriet har man en styrelse for IT og Læring (STIL). Den beskæftiger, så vidt jeg ved, omkring 300 medarbejdere. Styrelsen for Analogt Liv og Undervisning findes ikke. Der findes ingen analogiseringsstrategier, ingen analogiseringsafdelinger og ingen analogiseringsdirektører. Det må jo undre, når nu erfaringen af coronakrisen er, at det analoge møde mellem […]

Hvad er det analoge?

Alexander Galloway arbejder på at forstå og konceptualisere forskellene mellem det digitale og det analoge. Nedenfor holder han foredrag (på Penn universitet) på baggrund af artiklen “What is the Analog?“. Det er mere kompliceret end som så. Her er et par af hans forsøg på at definere det analoge: “Analogos means proportionate or comparable. Thus […]

Analoge søndage

The Technoskeptic er begyndt at organisere analoge søndage. We are happy to announce a new event called Analog Sundays, which we’re launching in the Boston area this weekend. This is a screen-free socializing event where folks can get together and relearn how to connect without distraction, face-to-face. We’d love to see this type of event […]

Data er det nye co2, fortsat

To decarbonize we must decomputerize. Decomputerization doesn’t mean no computers. It means that not all spheres of life should be rendered into data and computed upon. Ubiquitous “smartness” largely serves to enrich and empower the few at the expense of the many, while inflicting ecological harm that will threaten the survival and flourishing of billions of people.

Arild Solbakken forlader Analogiseringsstyrelsen

Han var også bare et pseudonym som jeg, Jesper Balslev, har publiceret under. Pseudonymatet har været et praktisk værn imod at skulle deltage i forskellige debatter og interviews i en periode hvor noget var meget vigtigere. Der har også været sjov, kreativ energi i at skrive nogle tanker frem når de skulle udtrykkes igennem en […]

Gladere og dygtigere elever

Stiften.dk skriver: – Vores erfaringer viser, at de studerende blev langt mere motiverede for at gå på uddannelsen og deltage i undervisningen, end da telefonerne var fremme. De beskriver selv, at det var en stressfaktor, der blev fjernet, fordi de ikke længere måtte tjekke deres telefoner, fortæller Dorthe Bohlbro, der er uddannelsesleder på Erhvervsakademi Aarhus.

Screen time action network

“On April 20 and 21 in Boston, the Children’s Screen Time Action Network convened the very first multi-disciplinary conference to reduce children’s screen time“. Forskere, forældre, læger, lærere, og andre fagpersoner holder konference for at finde løsninger på børns overforbrug af digitale devices. Præsentationsmateriale gjort tilgængelig her.  

Hjælp til ansættelse af personale med analoge kompetencer

Analogisering opleves af mange som et relativt nyt fænomen, og det kan føles usikkert for virksomheder og organisationer at tage de første skridt når personale med analoge kompetencer skal ansættes. Som en service til dem der overvejer organisationsændringer, anbefaler vi – som et første skridt – at oprette en analog enhed, og dernæst at ansætte […]

Analogisering i Tyskland

Der findes, så vidt vi ved, endnu ingen analogiseringsstyrelse i Tyskland, men tænke analogisk, det kan man! Print dette citat ud, lær det udenad, og inkorporer den nye tidsånd (det er oversat til dansk nedenfor). Unsere Aufgabe ist es, die digitalen Technologien so zu entwickeln und einzusetzen, dass wir, und das schliesst alle Menschen auf […]