Indlæg af

Screen time action network

“On April 20 and 21 in Boston, the Children’s Screen Time Action Network convened the very first multi-disciplinary conference to reduce children’s screen time“. Forskere, forældre, læger, lærere, og andre fagpersoner holder konference for at finde løsninger på børns overforbrug af digitale devices. Præsentationsmateriale gjort tilgængelig her.  

Hjælp til ansættelse af personale med analoge kompetencer

Analogisering opleves af mange som et relativt nyt fænomen, og det kan føles usikkert for virksomheder og organisationer at tage de første skridt når personale med analoge kompetencer skal ansættes. Som en service til dem der overvejer organisationsændringer, anbefaler vi – som et første skridt – at oprette en analog enhed, og dernæst at ansætte […]

Analogisering i Tyskland

Der findes, så vidt vi ved, endnu ingen analogiseringsstyrelse i Tyskland, men tænke analogisk, det kan man! Print dette citat ud, lær det udenad, og inkorporer den nye tidsånd (det er oversat til dansk nedenfor). Unsere Aufgabe ist es, die digitalen Technologien so zu entwickeln und einzusetzen, dass wir, und das schliesst alle Menschen auf […]

Udbud: Analoge Læremidler

I august i år, offentliggjorde Statens og Kommunernes Indkøbsservice udbudsmateriale til Digitale Læremidler. Research viser, at der ikke er offentliggjort lignende udbudsmateriale til analoge læremidler. Om det skyldes en fejl, en forglemmelse, eller en bug på hjemmesiden er uvist. For at reparere på fejlen, har vi – som en service til SKI –  klargjort udbudsmateriale […]

Gigatrend

“…we need a social, systemic approach to deal with our data emissions. An environmental approach to data rights…” Fra: Data isn’t the new oil, it’s the new CO2

Uddannelsesnote: tre oversete læringsstile

I dag har mange unge fået besked om de er blevet optaget på den uddannelse de har søgt. De er alle unikke, smukke individer, og det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at skabe de bedste rammer for, at de får så meget ud af deres tid på studiet som muligt, og at der tages hensyn til hvordan […]

Harmoniseringsudspil

Baggrund Analyser viser at analogisering og digitalisering ofte går hånd i hånd. Vi foreslår derfor, over en tre-årig forsøgsperiode, at seks procent af digitaliseringsstyrelsens ordinære driftsindtægter gradvist harmoniseres med analogiseringsstyrelsens budget, i et tempo af 2% om året. Harmoniseringen finansieres igennem produktivitetsforøgelser samt deleøkonomisk udnyttelse af bærbare og mobile enheder. Ved afslutningen af den tre-årige […]

Berigtigelse: analogt løft til de videregående uddannelser

Som relativ ny styrelse, har vi gjort den erfaring at forsyningslinjerne mellem statens organer ikke altid virker lige hensigtsmæssigt. Derfor bringer vi vores version af en pressemeddelse udsendt af uddannelses- og forskningsministeriet, hvis ordlyd og formuleringer indikerer at vores input er gået tabt i processen. Det beklager vi. Analogt løft til de videregående uddannelser Forskningen […]

Mental vaccination imod utopisk digitalisering

I vores analopædi definerer vi “Utopisk digitalisering” som Den antagelse at digitale løsninger er 100% effektive, har friktionsløse brugerflader og vil eliminere kendte problemer, uden at forårsage nye. Det er præcist formuleret, men siger ikke noget om hvordan utopisk digitalisering virker, hvordan den er så succesfuld. Hvilke logikker bruger den, til at overbevise os om […]