Papirindustrien er mere bæredygtig end den digitale industri

Der hersker en udbredt misforståelse omkring digitaliseringens grønhed, og at skærmforbrug er mindre klimabelastende end at printe papir ud fx. Men prøv at sammenhold disse to citater:

“The digital industry is responsible for 2-5% of global emissions, more than the aviation industry. If the Internet were a country it would be one of the top five polluters.”

Kilde: w3.org

“The pulp and paper sector was responsible for just under 2% of all emissions from industry in 2022”

Kilde: Det internationale energiagentur