Kommunal chokanalogisering i Seine-Port!

Rådhuset i Seine-Port, en kommune i Nordfrankrig, har udgivet skrivelsen: “Arrête municipal permanent pour
l’instauration d’une charte communale pour le bon usage des écrans”
(pdf) | (kommunal nyhed her)

For dem der ikke taler fransk betyder det: “Bekendtgørelse vedr etablering af en kommunal vedtægt for korrekt brug af skærme”. Herunder følger en oversættelse af nærmest hele bekendtgørelsen, det er fascinerende læsning! Jeg har markeret særligt interessante passager. Med forbehold for korrektheden i brugen af juridiske og politiske betegnelser.


Bekendtgørelsen er vedtaget for at bevare borgernes sikkerhed, for at bevare folkesundheden og for at sikre god orden, ro og folkesundhed i det kommunale område.

 • I betragtning af de meget negative virkninger ved overdreven brug af skærme – spil, sociale netværk, serier – på sundheden, på børns mentale og fysiske og kognitive evner med alvorlige konsekvenser for den akademiske præstation og børns sociale liv;
 • I betragtning af forældres og bedsteforældres vanskeligheder med at begrænse brugen af ​​skærme i familien og behovet for solidaritet mellem familier for at imødegå risikoen for en generaliseret vanedannende epidemi;
 • I betragtning af overdreven upassende brug af skærme og sociale netværk i forhold til vold i byer, uro, pornografi, cyberchikane;
 • I betragtning af angrebene på det sociale og demokratiske liv som følge af misbrug af sociale netværk;
 • I betragtning af de gentagne og sammenfaldende advarsler fra sundheds- og tidlige barndomsprofessionelle om meget negative konsekvenser af overeksponering for skærme;
 • I betragtning af lovgivningens manglende reaktioner hidtil og den åbenlyse situation med “mennesker i fare”, der har brug for bistand, og især børn op til 18 år;
 • I betragtning af det positive resultat af den kommunale høring afholdt den 3. februar 2024, der tillader borgere fra Seine-Portal at blive opført på valglisten for at tale for eller imod vedtagelsen af ​​en kommunal vedtægt for god brug af skærme,

er følgende paragraffer besluttet:

Artikel 1: En familiestøtteindsats

Kommunen støtter alle familier i kommunen til at vedtage nogle få enkle regler, der beskytter deres børn fra invasionen af ​​skærme, som er skadelige for deres psykologiske og uddannelsesmæssige udvikling. Kommunen fremmer “fire-trins-reglen” udviklet af psykolog Sabine Duflot:

• Ingen skærme om morgenen før skole for at sikre, at børn får den opmærksomhed, de skal bruge for at lære;
• Ingen skærme under måltiderne for at sikre en god afbalanceret kost;
• Ingen skærm før sengetid for at sikre bedre søvn;
• Ingen skærm på børneværelset for total kontrol over viste billeder og forbindelser

Artikel 2: Begrænsninger af offentlig brug af skærme

Fra offentliggørelsen af ​​dette dekret besluttes følgende foranstaltninger til at begrænse brugen af ​​skærme i det offentlige rum. Disse forbud vedrører tablets og “smartphones” til brug af spil, visning af ægte eller fiktive billeder, kommunikation via sociale netværk… Brugen af ​​smartphones til telefon eller betalingsværktøj er ikke omfattet af begrænsningerne.

De offentlige rum, hvor disse bestemmelser finder anvendelse, er:

 • I nærheden af skoler (og så kan man ikke læse hvad der står på grund af et stempel);
 • I byens næringsliv med henblik på at fremme høflige og opmærksomme udvekslinger, og underlagt deres valg af overholdelse af skærmbegrænsningen;
 • Midlertidige samlingssteder såsom fester, foreningsmøder, der er åbne for offentligheden, offentligt fora,
  kulturelle og rekreative begivenheder … for at styrke hygge og menneskelige møder;
 • Fortove eller cirkulationsrum for fodgængere for at sikre menneskers sikkerhed.

Artikel 3: ledsageforanstaltninger

Borgmesteren vil foreslå kommunalbestyrelsen tiltag der understøtter og fremmer god brug af skærmbilleder, som har følgende form:

 • Etablering af et multisportsområde på plateauet i Chesnaie Park; kommunens foreninger vil blive tilbudt idrætsaktiviteter rettet særligt mod mindreårige;
 • Fremme af læsning med oprettelse af et bibliotek, herunder en børnesektion, oplæsning af
  fortællinger til de mindste børn i fritiden, opsætning af ”bogæsker” på offentlige pladser og på byens serveringssteder;
 • Tilbud til forældre om en dumbphone, mod et underskrevet løfte fra familier om ikke at stille en smartphone til rådighed med internetadgang til deres barn, i mellemskoleårene.
 • Denne liste er ikke udtømmende og kan udbygges med tiden.

Artikel 4: Sanktioner

Overtrædere af bestemmelserne i dette dekret, og især dem, der fremgår af artikel 2, vil ikke være omfattet af sanktion, men en simpel påmindelse om kommunens regler. Som en undtagelse vil enhver overtrædelse af dette dekret kunne straffes med sanktionerne i henhold til “Highway Code” og kriminalloven for brug af smartphones og mobiltelefoner under kørsel.

Artikel 5: formidling

Rådhuset vil oprette oplysnings- og oplysningskampagner blandt beboere og besøgende i kommunen – via de sædvanlige informationsmidler – for at informere dem om farerne forbundet med overdreven brug af  smartphones og ukontrolleret eksponering for skærme og bestemmelserne i denne bekendtgørelse.


Læs en dansk (maskinoversat) artikel om bekendtgørelsen i Le Parisien.

Tak til Kristine Balslev for tippet!