Indlæg af

Din data er din psykologi: analoge kure til computerspilsafhængighed

Psykolog David Madsen taler om hvordan analoge aktiviteter bruges som kur til de problemer som afhængighed af computerspil kan skabe: Den måde vi beskæftiger os med computerspilsafhængighed er ikke med det hvide snit eller medicin, nej tværtimod: det vi har erfaret fungerer allerbedst, det er eksponering for sunde, meningsfulde, analoge aktiviteter. Se hele interviewet på […]

Kan man undervise uden Powerpoint?

Noget tyder på at det måske er muligt! Lyt til podcastet om “struktureret tavleundervisning” Hvordan kan du både tage tempo ud af undervisningen, aktivere de studerende, få højere fremmøde og skærpe dit eget nærvær i undervisningen på en gang? Stinne Østergaard Poulsen valgte at droppe PowerPoints og bruge tavler og tuscher i stedet og selvom […]

Emma Gad om telefonhøflighed (fra 1918)

Via det analoge netværk i Århus (som vi kommer til at fortælle mere om) Hvor man i gamle dage sendte et bud med en skrivelse, telefonerer man nu, og selv den mest forbenede tilhænger af fortidens liv i modsætning til vor moderne tilværelse, undlader ikke at benytte sig af dette tyranniske men uundværlige hjælpemiddel i […]

Lost in digital translation

Vigtig forskningsartikel om forskellene på det digitale og det analoge, i bogen “Lost in digital translation: Studies of Digital Resistance and Accommodation to the Welfare State in Practice” In analogue communication, however, real magnitudes are used, and they correspond to the real magnitudes in the subject of discourse. … in kinesic and paralinguistic communication, the […]

Svage borgere får pålagt større ansvar

Vigtig artikel – Forskere: Digitalisering af det offentlige flytter ansvaret for velfærden over på den enkelte borger Fremfor at snige forskydningerne ind ad bagvejen og alene fremhæve digitaliseringens potentialer, må vi skabe mere tydelighed om de store konsekvenser, som digitale offentlige systemer allerede medfører for udsatte grupper og de organisationer, som forsøger at hjælpe dem. […]

BOGNYT: Verden er fortsat analog

Bogens primære formål er at argumentere for, at vi må få mennesker og det analoge liv med ind i den digitale verden, hvis vi i fremtiden skal have meningsfulde liv og et sammenhængende samfund. Kløften mellem det analoge og det digitale liv bliver stadig større, og de negative konsekvenser er kun alt for tydelige i […]