ANALOGE RETTIGHEDER: Tyskerne og EU-forskere kræver ret til at leve offline

Her fra analogiseringsstyrelsen lancerede vi ‘De Analoge Rettigheder’ for fire år siden.
Ideen var at sikre, at understrege, at analoge borgere uden adgang til internettet via smartphones eller computere, også har ret til at være her og at staten bør forpligte sig til at opretholde en ikke-digital, analog infrastruktur, trods sirenesangene fra de techgiganter, der ønsker at gennemtrænge hele verden og gennemsnitliggøre og overvåge borgerne ved at tvinge dem til at anvende deres teknologier, teknologier, der brænder broerne bag sig og tvinger borgerne ind i et digitalt våbenkapløb af nye telefoner og opdateringer og netforbindelser, blot for at kunne bede om en simpel service fra staten.
Der blev ikke lyttet.

Ingen computer – Ingen ydelser?
En af de tidlige konsekvenser af statens følgagtighed overfor apps og digital selvbetjening har blandt andet været, at 400.000 danskere ikke har fået de ydelser de har krav på og har opsøgt, udelukkende fordi adgangen var digital.
Det må kunne gøres bedre.fra ADD-projektet - link: https://algoritmer.org/befolkningsundersoegelse/forside/2023-2/det-digitale-velfaerdssamfund1/
Desværre følger store dele af Europa i hælene på Danmark, der ses som et foregangsland i forhold til digitalisering. Derfor har den tyske NGO, DIGITALCOURAGE lanceret en underskrift-indsamling – digitalt, ganske vist – for at kræve, at borgerne der, også fremover kan leve uden at skulle benytte mobiltelefoner og computere til andet, end det de har lyst til.
Læs mere her: https://civi.digitalcourage.de/recht-auf-leben-ohne-digitalzwang

Screenshot af FOTO: Digitalcourage CC-BY 4.0 Quelle https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da

Oprøret her, handler i høj grad om modstand mod tvangs-digitalisering ala den vi har haft her i Danmark gennem mange år. Det digitale skal være et tilvalg og man skal kunne være fri for den overvågning der følger med, skriver de, og nævner til sidst behov et for RESILENS, at det er skidt at være afhængig af digitale løsninger og at man bør opretholde et alternativ.

fra https://righttooffline.eu/?lang=en

Retten til at være off-line
Men det er ikke kun her, der er noget i gære: En gruppe Europæiske forskere og NGOere er også igang med en underskriftindsamling stilet til EU-kommisionen, parlamentet og europarådet med det formål, at bevare retten til at være offline.
‘Offentlig administration, banker og energiselskaber, arbejdsgivere og læger er flyttet on-line og kasseapparater, postvæsener og telefonlinier forsvinder.
Men 40 procent af EUs befolkning mangler basale digitale færdigheder og kan dermed ikke tilgå essentielle services. Derfor er der et massivt behov for at sikre off-line adgang til disse’, skriver forskerne bag ‘The Open Letter’.
Læs mere her: https://righttooffline.eu/?lang=en
Herfra analogiseringsstyrelsen ser vi med fortrøstning på en fremtid, hvor skællene endelig falder fra vores øjne, og vi kan enes om, at verden ikke skal være en stor computer.

HENT DE ANALOGE RETTIGHEDER HER – print ud, hæng op og del dem med din nabo: https://analogist.dk/wp-content/uploads/2024/01/analoge-rettigheder.pdf