Tilbage i skole? Den rigtige, tak!


‘Den nye aftale er en udtryk for et eklatant skråplan, der gør fuldstændigt op med skolens praksis. Og samtidig kan den, hvis vi ikke tænker os rigtig godt om, risikere at blive brugt som overfladisk symptombehandling af problemer med skolevægring, dårligt mentalt helbred, manglende socialisering og motivationsbesvær. Vi skal passe alvorligt på med at springe over disse udfordringer ved at ”dømme elever ude” og sende dem hjem til en – måske momentant behagelig – pause fra den fælles hverdag i skolen. Det er alvorligt, at så mange unge har svært ved at indgå balanceret i det fælles liv – heriblandt skolens. Men vi løser intet ved at splitte fællesskabet ad og på den måde legitimere problemerne i stedet for at løse dem. De unge har brug for meget andet end gratis psykologhjælp og alenetid foran computeren i fjerundervisningssituationer. De har efter min mening brug for sunde og berigende skolefællesskaber med jævnaldrende og med voksne, der tilbyder fælles praksis, fælles nysgerrighed og fælles fordybelse – i samme rum.’
https://blog.folkeskolen.dk/blog-mette-frederiksen-onlineundervisning/skolens-undervisning-skal-forega-i-fysiske-faellesskaber-ikke-virtuelt/4183342