Dumbphone.dk

dumbphone.dk kan højskoler og efterskoler bestille et 10-dages “detox”-forløb. Dumbphone.dk er startet af Arne Bangsgaard Mathiasen.

 

Forudbestil vores bog

Den 30.11 udkommer vores bog “Analogiseringsstyrelsen – fordi verden er analog og mennesket er smukt” på forlaget Jensen og Dalgaard. Man kan allerede nu forudbestille den på forlagets hjemmeside, hvis man vil sikre sig årets julegaveidé. Klik her hvis du vil læse uddrag fra bogen.

 

 

 

 

Debat: Det analoge parallelsamfund er her allerede

Forskeren Søren Skaarup har skrevet en replik til Lisbeth Knudsens og Andreas Berggreens kronik om “De gamle analoge dage“. Vi bringer et par citater:

Nogle borgere, navnlig dem med ingen eller meget korte uddannelser, har ofte meget svært ved dette. Men vi kan alle komme i en situation hvor vi ikke forstår tingene godt nok – fx i hvis vi er i en situation der er ny og ukendt for os og navnlig hvis der samtidigt er noget vigtigt på spil for os. I sådanne situationer kan selv den mest veluddannede have svært ved at klare tingene selv (digitalt).

Men digitaliseringen gennemsyrer alt, ingen teknologi har før haft en så fundamental indflydelse på hele samfundet og hele livet. Det er klart et argument for at så mange som muligt skal kunne mestre den, i hvert fald til husbehov, men det er også et argument for at vi skal sikre at der er gode værdige alternativer i de situationer hvor det ikke er muligt eller ikke giver mening.

Beauty of the analogue world

Boligindretningsmagasinet “Attitude” har lavet et særnummer om det analoge.

When was the last time we remembered the (im)perfect beauty of the analogue world? That we developed a roll of film without knowing what the result would be, or let the record player play, savouring each new song at length? There is an indulgent calm in these prosaic gestures, a kind of consolation when we forget our routine and our weary body surrenders to unhurried mornings and evenings, far from the immediacy of technology.

 

Off the grid

Du skal tilbringe 48 timer ‘off-the-grid’ – det vil sige uden strøm, uden internet, uden rindende vand og uden tag over hovedet. Du skal være udendørs alle 48 timer, så overnatning skal foregå i telt, shelter, bivuak eller lignende. Du må ikke bruge rindende vand. Drikkevand er selvfølgelig nødvendigt, så du må gerne fylde vanddunke inden de 48 timer starter.

Læs mere på mærkelex.dk

Skærmfri bingo

På en amerikansk hjemmeside der opfordrer til skærmfrihed kan man downloade en bingo-spilleplade!
Smag fx på en ny madvare, stræk ud, eller lav noget yoga. Det er sympatisk og kreativt, men også lidt naivt.

Når strømmen går bliver verden meget analog

Bjarne Nielsen har altid kontanterDer har været stor strømafbrydelse på Bornholm mandag den 10. oktober. Det medførte blandt andet, at borgerne ikke kunne bruge deres kreditkort eller mobilepay eller apple-pay eller hvad de digitale løsninger nu hedder.

Men der var i hvert fald een, der var ligeglad med det: Pensionist Bjarne Nielsen var nemlig forberedt.
– Jeg har altid kontanter på mig, og så kan man jo altid betale, siger Bjarne Nielsen efter han har handlet brød og kaffe på Cirkle K i Rønne.

Og kontanter, ja de må jo sige at være analoge. Mon ikke vi alle sammen skulle få hævet nogen? Bare for en sikkerheds skyld?

Læs hele historien her: https://www.tv2bornholm.dk/artikel/stroemafbrydelse-god-id-at-have-kontanter

OPDATERET: Strømmen er angiveligt tilbage igen for nu. Til gengæld er mobilnettet så overbelastet, at man har været nød til at blokere for streaming af video for en tid. Analogiseringsstyrelsen håber, at borgerne på Bornholm formår at bruge dette analoge refleksionsrum til noget positivt.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/mobilnettet-paa-bornholm-under-pres-efter-stroemafbrydelse-der-blev

BORGERFORSLAG: Indfør analoge rettigheder!

En gruppe bekymrede borgere har lavet et ‘borgerslag’ – der indbefatter de analoge rettigheder – det er vi her i styrelsen meget stolte af!
Vi støtter naturligvis – du kan også støtte dem her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-12531
borgerforslag
Herunder teksten fra forslaget:

VALGFRIT MitID OG E-BOKS – BÅDE TIL PRIVATE OG TIL ERHVERV
 
ALTERNATIVE LØSNINGER, BÅDE ANALOGE OG DIGITALE SKAL TILBYDES DANSKERNE I BANKERNE OG I DET OFFENTLIGE
 
BORGERSERVICE’ AFKRYDSNINGSSKEMA SKAL ANNULLERES
REGERINGENS DIGITALISERINGSSTRATEGI
Vi er nogle stykker, en del af det hastigt voksende antal mennesker i Danmark, som regeringens aggressive digitaliseringsstrategi falder stærkt for brystet. Digitaliseringen udrulles hen over os som en tsunami, en uafvendelig naturkraft, hvor der kun er en eneste mulighed: at rulle med, for ikke at blive ladt “tilbage på perronen”. Hvor blev grundloven af? Hvor blev menneskerettighederne af? Hvor blev medinddragelsen, den demokratiske åbenhed, debatten og informationsudvekslingen af? Hvad skete der med det informerede samtykke og det frie valg?
 
LIVET UDEN MitID – ET UMULIGT FORHINDRINGSLØB – FOR NUVÆRENDE
Hvor ligger egentlig belægget for den mere eller mindre direkte tvang, vi alle underkastes? Det er nemlig gjort SÅ besværligt de facto, at leve uden MitID, at det virker, som om der ingen vej er udenom. Som konstituenter i det danske samfund er der en række offentlige services og funktioner, inklusive vores Nem-konto, vi uhindret skal kunne tilgå. Grundet konstruktionen af den digitale tsunami, som regeringen har sluppet løs på os danskere, er den eneste måde, man kan deltage i disse samfundsfunktioner uden at operere med en gigantisk klods om benet, at bruge MitID. Det er at ligne ved indirekte tvang.
 
STOR FRUSTRATION BLANDET 1/4 AF DANSKERNE VEDRØRENDE MitID
Mange er dybt frustrerede og/eller utrygge ved MitID og den aggressive, diktatoriske måde digitaliseringsfeberen raser på, hvor ansigtsløse systemer dikterer vores handel og vandel. Vi danskere har ingen konkret information fået om, hvilke persondata, MitID vil overtage fra os og hvordan, hvor og af hvilke instanser, de vil blive behandlet. Vi er derfor betænkelige ved det potentiale, der ligger i MitID for øgede indgreb i privatlivet. På MitID’s hjemmeside ser vi ingen garantier eller konkrete udmeldinger, som kan øge vores tryghed på dette punkt. Utrygheden forstærkes af det pres, banker og offentlige organisationer lægger på kunder og borgere for at indlemme os i MitID.
For os, som ikke ønsker MitID findes masser af øvrige, individuelle årsager. Fælles for os alle er det dog, at vi som frie mennesker har visse ufravigelige rettigheder hvoraf retten til et frit valg, retten til informeret samtykke og retten til privatliv er hjørnesten. Leden og utrygheden ved at være tvunget til at interagere med sit eget miljø og samfund via skærm og algoritmer fremfor at have muligheden for at interagere fysisk med andre levende mennesker af kød, blod og menneskeligt sind, kan være en af flere andre, mulige årsager.
 
D. 18. juli 2022 bragte dansk TV2 nyheden fra Tænketanken Justitia om, at mange af samfundets borgere, hvoraf en del – men absolut ikke alle – er af den ældre generation, har fortvivlende svært ved at tilgå rettigheder, pligter, information og kommunikation med det officielle Danmark via de offentlige internetportaler. Op mod 1/4 af den danske befolkning har alvorlige problemer af den ene eller den anden art med digitaliseringen og med benyttelsen af MitID. Tænketanken Justitia udgav i maj 2022 rapporten, ”Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere” hvori det anbefales, at digitale selvbetjeningssystemer generelt bliver et tilbud til borgerne i stedet for at være en pligt samt at der foretages etiske analyser af teknologiske løsninger inden disse tages i brug. I rapporten anslås det, at mellem 20 og 25 procent af den voksne befolkning er digitalt udfordrede. Heraf er:
• 10-15 % i den digitale gråzone og har brug for hjælp i større eller mindre grad.
• 7,5 % er fritaget for digital post og kan ikke på egen hånd gennemføre en selvbetjeningsløsning.
• 2,5 % befinder sig i et mørketal, hvor de eksempelvis ikke er i stand til at ansøge om fritagelse.”
 
Pia Kærsgård fra Dansk Folkeparti, talte i samme anledning i BT d. 19.7.22 om en løsning, så man uden videre dikkedarer kan tilgå alle samfundsfunktioner analogt lige så effektivt som med MitID. Den socialdemokratiske finansminister, Nikolaj Wammen lover ligeledes 28.8.22 i avisen Politiken, at der vil komme en løsning. Der er altså løsninger på vej. Det støtter vi 100% op om! I den forbindelse vil vi gerne bringe fokus på den overformynderiske rolle Borgerservice, som det er nu, er sat til at spille:
 
BORGERSERVICE SOM OVERFORMYNDER VED FRITAGELSE FOR MitID?
For nuværende er det indrettet således, at vil man ud af MitID, skal man afkrydse og underskrive et skema, udleveret på Borgerservice. Dette skema er et af de grundlæggende punkter i vores klage. I skemaet kan man vælge mellem forskellige muligheder, som på forhånd er opstillet. Hvis man vil ud af MitID, skal det ifølge skemaet være grundet en af årsagerne på skemaet – eller, at Borgerservice har benyttet sin hjemmel til at vurdere, om der er andre, “særlige” årsager til fritagelse. (I parentes bemærket kan man rent faktisk ikke engang vælge nogen enkelt af mulighederne, da skemaet er udformet således, at man ved at krydse af et sted, har afkrydset alle mulighederne. Dette bidrager yderligere til indtrykket af, at dette dokument ikke ordentligt respekterer vores demokratiske rettigheder idet det ligger implicit i dokumentets udformning, at alle, som ikke ønsker at bruge MitID og Digital Post, de facto skriver under på, at samtlige af nedenstående kategorier kan passe på dem selv.)
 
Bekendtgørelse om MitID siger:
“§ 2 En privatperson, der er fyldt 13 år, kan ANMODE om udstedelse af MitID ved fysisk fremmøde hos en registreringsenhed i en kommune eller hos et pengeinstitut, såfremt pengeinstituttet tilbyder udstedelse af MitID ved privatpersonens fysiske fremmøde, jf. § 3, eller ved digital selvbetjening, jf. § 5. Derudover gælder de særlige regler for identitetssikring i migreringsperioden, jf. § 6, og identitetssikring hos Kriminalforsorgen, jf.
§ 7.”
 
Så vidt vi kan se, er MitID ifølge bekendtgørelsen, noget, man frivilligt kan ANMODE om at få og der skal foreligge et informeret samtykke. Hvordan hænger det sammen med, at man så pludselig skal aftvinges et valg mellem forskellig privatheds og æreskrænkende muligheder eller overdrage sin personlige myndighed til Borgerservice? Svaret er for os, at det ikke hænger sammen! MitID bør være 100% frivilligt for alle danskere.
 
Vi, og mange med os, finder det dybt krænkende og direkte utilstedeligt, at vi er tvunget til i det hele taget at underskrive et dokument, endsige et dokument udformet som beskrevet, hvor man ved at sige ja til en kategori automatisk falder i samtlige. Det bør være 100% muligt at deltage fuldt ud i alle det danske samfunds institutioner uden E-boks og uden MitID. At aftvinge os at skulle underskrive et dokument, samt at afgive vores myndighed til Borgerservice’ vurdering, hvilket man vel at mærke IKKE skal for at komme ind i MitID, er en krænkelse af vores integritet og af vores fundamentale menneskerettigheder herunder retten til informeret samtykke. Derfor ønsker vi, at formularen trækkes tilbage og at der fremlægges en anden og mere lettilgængelig måde – digital såvel som analog – at frasige sig digital post på.
 
Med denne henvendelse gør vi jer, Danmarks politikere, opmærksom på, at vi og en stor del af Danmarks befolkning opfordrer jer til at sørge for følgende:
 
VALGFRIT MITID OG E-BOKS – BÅDE TIL PRIVATE OG TIL ERHVERV
 
ALTERNATIVE LØSNINGER, BÅDE ANALOGE OG DIGITALE SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR DANSKERNE I BANKERNE OG I DET OFFENTLIGE
 
BORGERSERVICE’ AFKRYDSNINGSSKEMA SKAL ANNULLERES
 
De 10 analoge rettigheder:
1. Myndighederne kan aldrig pålægge borgere i Danmark at være forbundet til internettet eller være i besiddelse af mobiltelefoner.
 
2. Myndighederne kan ikke kræve af en borger, at man er i besiddelse af computere, smartphones eller andre lignende apparater, for at kunne få den betjening, man har krav på.
 
3. Al borgerbetjening skal tilgodese både digitale og analoge danskere.
 
4. Borgere skal kunne møde fysisk op og møde en ansvarlig, menneskelig repræsentant for de systemer, der har truffet en beslutning på deres vegne. Repræsentanten skal kunne forklare beslutningen på en let forståelig, og juridisk holdbar måde. I tvivlstilfælde bør menneskelige, juridiske skøn have forrang for algoritmiske beslutninger.
 
5. Borgerne skal frit kunne vælge mellem om de ønsker en digital eller en analog behandling af myndighederne.
 
6. Digital selvbetjening skal være et tilbud. Ikke et krav.
 
7. Relevante sagsakter skal kunne udleveres og fremsendes på betryggende vis i papirform.
 
8. Borgeren skal have mulighed for at svare myndighederne i brevform eller ved fysisk fremmøde.
 
9. Stat, kommune og andre relevante myndigheder anerkender og arbejder ud fra princippet om, at de er til for borgerne, uanset borgernes tilgang til myndighedernes tilbud og krav.
 
10. Borgere i Danmark har umistelig ret til at frasige sig digital behandling af myndighederne og dermed kunne leve deres liv som de ønsker, også udenfor internettet, uden nærmere begrundelse, og myndighederne forpligter sig til at understøtte deres livsvalg.
 
Ophav til de 10 analoge rettigheder: Tænketanken Analogiseringsstyrelsen.

Analog mærkedag i morgen

I morgen, den 4. oktober, er det national, analog mærkedag.

Derfor vil der ikke komme nogen nyheder her på sitet, ligesom man heller ikke vil kunne træffe os på mail eller nogen sociale medier – eller se os med en computer i skødet. Når vi har valgt den 4.oktober som den analoge mærkedag, skyldes det en rystelse i 2021: Det syv timer lange net-netbrud hos Facebook, Instagram, Messenger og Occulis Rift, der gav en stor del af verdens befolkning en kærkommen lejlighed til at leve en stor del af dagen uden at kunne opdatere. Med den analoge mærkedag ønsker Analogiseringsstyrelsen at skifte fokusset fra at ‘kunne’ til at ‘ville’. På denne dag vil du simpelthen ikke opdatere noget som helst på internettet. Du vil heller ikke læse dine mails og tjekke nyheder. Vi er klar over, at især det med e-mails er en udfordring. Derfor foreslår vi, at du allerede nu skriver et passende auto-svar, f.eks. det her:

Mange tak for din elektroniske postbesked. Da det er den 4. oktober og jeg holder den årlige analoge mærkedag hellig, så kan jeg desværre ikke læse hvad du har skrevet før i morgen tidlig. Det kan godt være du synes det er irriterende, men tænk lidt over hvor uendelig lidt 24 timer er i et langt liv? Og hvis det virkelig er vigtigt så er du meget velkommen til at ringe mig op og tale med mig. Mvh …

PS: Læs mere om den analoge mærkedag her:

Det bliver lidt af en udfordring – også for vi fuldmægtige i styrelsen. Fuldmægtig Balslev skal således fremlægge noget af sit arbejde på en konference i Nyborg. Han vil godt kunne klare morgenen og togturen (med en bog og en billet købt på Hovedbanegården) uden digitale apparater, men er nervøs for at skulle præsentere uden powerpoint. Og så bliver det svært for ham – og vi andre – ikke at tjekke mail og nyheder om aftenen.

Men: det er trods alt i småtingsafdelingen.

Samtidig kan vi alle sammen glæde os over, at mærkedagen kommer til at have en mærkbar effekt på klimaet, i-og-med at vi, der holder mærkedag, ikke genererer data og belaster de 1000vis af servere og datacentre, der står og æder vores grønne strøm på Netflixfilm og kattevideoer.