Robert Crumb-effekten

I en artikel om analog nostalgi, beskriver forskeren Dominik Schrey “Robert Crumb-effekten” (oprindeligt beskrevet af Mark Desrosiers og opkaldt efter undergrunds-tegneserietegneren), som nok skal forstås som en slags kritik af analogisme som lefleri for medierne:

When modernity gets you down, you can put yourself on the cutting edge by fetishizing ancient styles and technologies, and your antithetical influence will start making its mark on popular tastes (2002)

På dansk:

Når du bliver tynget af moderniteten, kan du placere dig på på avant-garden ved at fetishere gamle stilarter og teknologier – så vil din antitetiske indflydelse sætte sit mærke på populær smag.

Schrey, D. (2008). Analogue Nostalgia and the Aesthetics of Digital Design. Media and Nostalgia: Yearning for the Past, Present and Future, 27–38.