Off the grid

Du skal tilbringe 48 timer ‘off-the-grid’ – det vil sige uden strøm, uden internet, uden rindende vand og uden tag over hovedet. Du skal være udendørs alle 48 timer, så overnatning skal foregå i telt, shelter, bivuak eller lignende. Du må ikke bruge rindende vand. Drikkevand er selvfølgelig nødvendigt, så du må gerne fylde vanddunke inden de 48 timer starter.

Læs mere på mærkelex.dk