Skærme i skolen var et mislykket eksperiment

I følge Steigan.no, satser Sverige stort på indkøb af lærebøger for 685 millioner i år, og 500 millioner om året i årene der kommer.

Den Svenske skoleminister Lotta Edholm udtaler:

Barn sitter med skjerm store deler av dagen. De beveger mindre på seg, leser mindre og bruker penn og papir mindre, samtidig som bøker blir mer og mer fraværende i skolen. Vi gjør nå det motsatte: Vi gjør den største satsingen på lærebøker i moderne tid, på mer enn en halv milliard kroner per år, med et mål om en lærebok per barn og emne. Vi vet fra forskningen at man får en dypere forståelse når man leser en bok, sammenlignet med skjerm, sier Edholm til Svenska Dagbladet.

Læs også Lotta Edholms kronik på på den Svenske regerings hjemmeside, der slutter med: “Sveriges morgondag bestäms av skolelevers vardag. Regeringen vill att den fylls med läsning och kunskap – inte skärmtid.”