Guide til udmeldelse af det offentlige digitale Danmark

Analogiseringstyrelsen har modtaget flere henvendelser fra ulykkelige borgere, der ønsker at leve et analogt liv.
I styrelsen er vi ikke modstandere af digitale løsninger, men vi har klart forståelse for borgere, der bliver deprimerede over at bruge skærme eller føler sig magtesløse i systemer, de ikke mestrer eller ikke bryder sig om – og dem er der en del af. Som udgangspunkt kan det godt lade sig gøre, men det er ikke helt nemt.

Første trin i det, er at fremmelde sig digital post.

Fra vejledningen til at framelde sig digital post.

Man skal først henvende sig personligt på Borgerservice, hvilket kan være en ‘catch22-udfordring’, da mange af disse kræver at man bruger nemID for at booke en tid – men mon ikke det går ved almindeligt fremmøde – vi opfordrer i hvertfald til, at man bare går derhen i åbningstiderne.

Før man tager derhen, skal man kigget på et skema og her er det vigtigt, at man tænker over, hvilken begrundelse man vil anvende for at melde sig ud.
Umiddelbart er det ikke sikkert at en analogist kan finde en begrundelse, der passer præcist til den situation, de står i, men det betyder mindre for du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket et af dem, du passer til: ‘For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation. Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket af fritagelseskriterierne, du lever op til.’
Du behøver kun at gøre det en gang – fritagelse for digital post er permanent, indtil man selv vælger det til igen.
Nu er du så fri af Digital Post.

Men hvad så med nemID/mitID?
Det er noget vanskeligere, og kommer til at give dig meget besvær. Du kan nemlig godt blive fritaget, men skal reelt søge om det hver eneste gang, du mødes af et krav om nemID/mitID. Og det gør du meget, meget tit – Danmark er nemlig nu baseret på DIGITAL SELVBETJENING. Du skal benytte dig af digital selvbetjening, når du skifter læge, flytter adresse, søger forskellige offentlige ydelser, bestiller dit sygesikringskort og meget mere. For at kunne gøre disse ting på nettet skal du anvende dit NemID/mitID. Her kan man ikke fritages tidsubegrænset ligesom med digital post. I stedet skal du ansøge om fritagelsen hver eneste gang, når du eksempelvis skal foretage en af ovenstående handlinger. Og der er kun en vej – snak med kommunen/borgerservice. Ønsker du en fritagelse for digital selvbetjening, skal du enten møde personligt op hos Borgerservice eller ringe til dem. Her er det nemlig ikke et krav, at du selv møder op. Efter du har givet Borgerservice din anmodning, vil de vurdere, om du kan fritages eller, om det ikke er muligt. Det er altså en subjektiv vurdering, og bedste argument er vel, hvis man ikke har en computer eller en smartphone eller netforbindelse. Bliver du undtaget, vil den specifikke kommune selv beslutte, hvordan du ellers skal udføre den pågældende handling. Det kan eksempelvis være, at de giver dig en blanket, du skal udfylde skriftligt eller, at de hjælper dig med at gøre det via en computer.

Det er kort sagt surt og træls.

Hvis du ikke kan slippe for nemID/mitID, så anbefaler analogiseringsstyrelsen en kode-viser istedet for en app – den er konkret, den kan ligge i din lomme og du kan tage den med på bibliotek eller borgerservice når du skal logge ind. Læs mere om den her: https://www.mitid.dk/kom-i-gang-med-mitid/mitid-identifikationsmidler/mitid-kodeviser/?language=da-dk

Vi ved godt, at den også er digital. Men noget mindre end appen – og som sagt: Danmark er digitalt selvbejent – det kommer vi nok ikke udenom. Hvis du føler, at det er der da ingen der har spurgt dig om, har du til gengæld ret. Og her fra styrelsens side fastholder vi, at vi bør have ANALOGE RETTIGHEDER, så det arbejder vi naturligvis på i fremtiden – og det håber vi også du gør, evt. ved at printe rettighederne og give dem til nogen på kommunen – de er ikke forpligtede til at følge dem, men måske de fik en tanke?

Det digitale omfatter desværre ikke kun nemID/mitID og eBoks. Det er overalt. Dit liv vil ikke blive nemmere uden det, tværtimod vil du møde modstand og besvær.
Til gengæld er du med til at holde de analoge våger åbne, så alt ikke fryser til. Det er måske også værd at tage med?

PS: Send os en besked om dine erfaringer, hvis du prøver og lykkes?

Link om fritagelse: https://www.legaldesk.dk/artikler/fritagelse-for-digital-post-og-nemid