Sidder i Hareskoven og sniffer jord

At snuse til jord og gå i stilhed på række kan mere, end man lige skulle tro. Fire 3. g-elever tog i Hareskoven til en omgang naturterapi for at få et nyt syn på, hvad de kan stille op med sig selv under lockdown, for kniven i hjertet, hver gang genåbning bliver taget af bordet, kan de ikke lirke ud alene.

Band practice

Magter ikke at betjene sig digitalt

Vi kan efterhånden se begrænsningerne i den logik, at staten kan effektivisere ved at digitalisere. Nu bør vi se på, hvordan digitaliseringen ser ud fra brugernes synspunkt,”, udtaler Brit Ross Winthereik, professor og leder af Center for Digital Velfærd ved IT-Universitet i København i en artikel i Kristeligt Dagblad.

Dermed er hun enig med Analogiseringsstyrelsens egen Anders Kjærulff i at vi – midt det kæmpemæssige politisk pres for at digitalisere mere og mere – skal holde os for øje, at det er mennesker og ikke blot selvbetjente borgere, som skal benytte de mange digitale løsninger. Og at mange af disse mennesker i dag i følge Kjærulff er dårligere stillet:

Da politikerne besluttede sig for at sende al post fra staten digitalt i 2014, burde man have forudset, at det ville være enden på et velfungerende postvæsen i Danmark. Det har nu resulteret i, at en række borgere er dårligere stillet i forhold til helt grundlæggende velfærdsydelser alene af den grund, at de ikke magter at betjene sig selv digitalt”.

Læs hele artiklen her.

 

Sluk kameraet – hjælp miljøet


En ny undersøgelse fra Purdue University, Indiana, viser, at energiforbruget ved et ZOOM-opkald, falder med 96 procent, hvis du slukker dit kamera. 96 %!
Og hvorfor betyder det så noget? Jo, for selvom den skrækkelige corona-pandemi har reduceret mennesket Co2 udledning en hel del, så har skiftet til on-line møder og undervisning på Teams eller Zoom fået samme til at stige voldsomt igen.

Og tager man et Zoomopkald på en time, så udleder man såmænd Co2 svarende til at brænde godt en halv liter benzin, der forbruges mellem 2 og 12 liter vand og ædes et stykke frugtbar jord på størrelse med en paperback-bog (ja, rapporten bruger en iPad-mini som eksempel, men vi kan bedre lide bøger).

I øvrigt er videoopkald ikke den værste klimasynder – det er Netflix-film i høj opløsning, der bruger tre gange mere af det hele ifht. til et Zoom-møde – det kan du også reducere med 84 %, hvis du slår høj opløsning fra, og går ned på standard-opløsningen…

Her fra styrelsen har vi endnu et godt råd: Tag telefonen og ring til hinanden. Så behøver du ikke slå kameraet fra. Og så siger du nok: Jamen vi er flere end to? Jamen så ring til hinanden på skift og giv hinanden den opmærksomhed, man kun får gennem øret, der har mange års træning i at lytte til de fine nuancer af en samtale og som mens man taler i telefon, ikke forstyrres af billeder af folk, man alligevel ikke kan se i øjnene, da kameraet på computeren som bekendt sidder over den skærm, man ser på…

Læs mere her: https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2021/Q1/turn-off-that-camera-during-virtual-meetings,-environmental-study-says.html

Bør digitalisering gå hånd i hånd med analogisering?

Spændende artikel om hvordan nedlukningen har skabt behov for analogisering, i magasinet “Samfundsøkonomen” (DJØF-forlaget).

I artiklen peger vi på, hvordan digitalisering går hånd i hånd med analogisering. Vi argumenterer for, at i en situation, hvor mennesker er blevet rystet i deres grundvold og syn på verdens beskaffenhed, sker der både digital nytænkning og overvejelser om, at det digitale ikke skal blive for altomfattende.

I spy sensors

Interessant projekt der vil skabe bevidsthed om de forskellige typer sensorer omkring os. læs mere på http://ispysensors.com/

The Countermeasures book “I Spy Sensors” has been designed to help raise awareness of the kind of sensors around us. It contains two sections, the first gives practical and accessible information about the various types of sensor commonly found in devices. The second section acts as spotting guide for sensors. It details common digital devices, and household appliances, and gives a short run down on the sensing capabilities built into each one.