Magter ikke at betjene sig digitalt

Vi kan efterhånden se begrænsningerne i den logik, at staten kan effektivisere ved at digitalisere. Nu bør vi se på, hvordan digitaliseringen ser ud fra brugernes synspunkt,”, udtaler Brit Ross Winthereik, professor og leder af Center for Digital Velfærd ved IT-Universitet i København i en artikel i Kristeligt Dagblad.

Dermed er hun enig med Analogiseringsstyrelsens egen Anders Kjærulff i at vi – midt det kæmpemæssige politisk pres for at digitalisere mere og mere – skal holde os for øje, at det er mennesker og ikke blot selvbetjente borgere, som skal benytte de mange digitale løsninger. Og at mange af disse mennesker i dag i følge Kjærulff er dårligere stillet:

Da politikerne besluttede sig for at sende al post fra staten digitalt i 2014, burde man have forudset, at det ville være enden på et velfungerende postvæsen i Danmark. Det har nu resulteret i, at en række borgere er dårligere stillet i forhold til helt grundlæggende velfærdsydelser alene af den grund, at de ikke magter at betjene sig selv digitalt”.

Læs hele artiklen her.