Bør digitalisering gå hånd i hånd med analogisering?

Spændende artikel om hvordan nedlukningen har skabt behov for analogisering, i magasinet “Samfundsøkonomen” (DJØF-forlaget).

I artiklen peger vi på, hvordan digitalisering går hånd i hånd med analogisering. Vi argumenterer for, at i en situation, hvor mennesker er blevet rystet i deres grundvold og syn på verdens beskaffenhed, sker der både digital nytænkning og overvejelser om, at det digitale ikke skal blive for altomfattende.