Omsorg til beboerne og ikke til computeren

Historie på DR.dk om dokumentationskrav der droppes:

“- Det har gjort den forskel, at den tid, vi har brugt foran en computer på at sidde og taste alt det her ind, har vi kunnet give til vores borgere i stedet for, fortæller centerleder Per Svane Aastradsen på Pleje- og Omsorgscenter Højvangen.”