Invitation til ontologisk workshop om det som der findes mest af i samfundet

Man hører tit argumentet at folkeskolen skal afspejle samfundet, og derfor skal børn have lov til at tage deres mobiltelefoner med i klasselokalerne. Men der er mange ting, som der findes flere af end mobiltelefoner. Hvordan skal vi rangere antallet af ting, i hvilken rækkefølge skal de ind i klasselokalerne, og hvor længe skal de være der?

Det agter vi at afklare på en ontologisk workhop. Information følger, men skriv til os, hvis du er interesseret i at deltage.

Ontologi (fra græsk on (ὤν), = “værende”, logia (λογία) = “læren om”) betegner i filosofien studiet af det værende, dvs. studiet af det, som eksisterer, og hvordan det eksisterer.

Kilde