Digital sluknulogiforståelse på skoleskemaet

I Styrelsen har vi netop etableret et nyt nationalt Videnscenter for digital sluknulogiforståelse.

Centeret skal arbejde for etableringen og implementeringen af en helt ny faglighed i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Forhåbningen er, at der etableres et selvstændigt fag, som kan klæde eleverne på til at forholde sig kritisk og myndigt til en fremtid, hvor det at slukke digitale teknologier bliver en stadig mere efterspurgt kompetence.

”Ambitionen er, at alle børn og unge uanset, køn, postnummer eller social baggrund får viden om digital sluknulogiforståelse, så de konstruktivt og kritisk kan deltage som demokratiske borgere i et analogiseret samfund, hvor de fysiske fællesskaber blomstrer, og hvor folk ser hinanden i øjnene. Centeret vil udvikle en viden, som giver børn og unge mulighed for at medskabe de digitale sluknulogier, som skaber rammerne for vores analoge hverdag, og understøtter vores forpligtende fællesskaber og demokratiske samfund”, udtaler Analogiseringsdirektør i Region Aarhus, Niels Jakob Pasgaard.

Centeret er endnu ikke støttet af nogle fonde, men det forventes at bl.a. Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden henvender sig til Styrelsen inden for den nærmeste fremtid med lovning om et tocifret millionbeløb.

”Det analoge element i vores liv forsvinder ikke. Det er kommet for at blive. Det gælder både os voksne og for vores børn. Derfor er det helt afgørende, at vi skaber mere viden om, hvordan alle børn kan få et sundt forhold til deres analoge liv. Jeg vil gerne, at alle børn og unge i deres skolegang får viden om de analoge fællesskabers konsekvenser for både dem selv og samfundet. Derfor er jeg rigtig glad for det nye videnscenter”, kunne man forestille sig at Mattias Tesfaye ville udtale om initiativet.