BOGNYT: Verden er fortsat analog

Bogens primære formål er at argumentere for, at vi må få mennesker og det analoge liv med ind i den digitale verden, hvis vi i fremtiden skal have meningsfulde liv og et sammenhængende samfund. Kløften mellem det analoge og det digitale liv bliver stadig større, og de negative konsekvenser er kun alt for tydelige i vores verden. Bogen tydeliggør, at når noget digitaliseres, forsvinder det analoge – hvis vi ikke passer på.  Bogen beskriver, hvorfor mennesker har et dybtfølt behov for aktiviteter, der præsenterer en levende, tredimensionel oplevelse, der involverer vores krop og alle sanser i samspil med andre mennesker, ting og begivenheder. Menneskers liv i den analoge verden er uerstatteligt. Brug det, eller du mister det! Bogen vil være et vigtigt indlæg i den samfundsmæssige debat, og den vil kunne læses af både alment interesserede, forældre og af professionelle.

Kai Struves bog kan købes her