Analogisering i Tyskland

Der findes, så vidt vi ved, endnu ingen analogiseringsstyrelse i Tyskland, men tænke analogisk, det kan man! Print dette citat ud, lær det udenad, og inkorporer den nye tidsånd (det er oversat til dansk nedenfor).

Unsere Aufgabe ist es, die digitalen Technologien so zu entwickeln und einzusetzen, dass wir, und das schliesst alle Menschen auf dieser Welt ein, eine möglichst gutes analoges Leben führen können. Digitalen Techniken sind vielfach wunderbare Mittel zum Zweck – aber sie sind nicht der Zweck selbst. Im digitalen Überschwang gerät da manchmal etwas durcheinander. Aber auch der digitale Überschwang äussert sich in ganzen analogen Empfindungen und Hoffnungen, gelegentlich sogar in Erlösungswartungen. Es bleibt dabei: Wir leben in der analogen Welt, die wir gestalten können und für die wir Verantwortung übernehmen müssen.

Oversat til dansk:

Vores job er at udvikle og implementere digitale teknologier på en sådan måde, at det inkluderer alle mennesker i verden, og at vi kan leve det bedst mulige analoge liv. Digitale teknikker er ofte vidunderlige midler til et formål – men de er ikke selve formålet. I den digitale frodighed er der undertiden en vis forvirring. Men selv den digitale begejstring udtrykker sig i analoge fornemmelser og forhåbninger, lejlighedsvis også i frelselsesforventninger. Dog forbliver det sådan: Vi lever i den analoge verden, som vi kan forme, og som vi er nødt til at tage ansvar for.

Fra: “Der Unterlegene Mensch“, Armin Grünwald