I(T)nvalid – en menneskeret?


Et billede kan sige mere end tusind ord – her er det Claus fra København der har været kreativ.

Lektor: Sæt barndommen fri!

Analogiseringsdirektør Niels Jakob Pasgaard, Pædagogisk filosof og lektor, VIA University College, har en replik mod medieforsker-brille-tilgangen til mobiler i skolerne, i Altinget.
Og han ser lyst på fremtiden: ‘Det viser sig ved, at stadig flere skoler bliver mobilfri, udvikler analogiseringsstrategier og taler højt om betydningen af de forpligtende, fysiske fællesskaber.
Det skal de have tak for, for det er på høje tid, at vi sætter barndommen fri af telefonernes trældom og giver plads til udviklingen af en egentlig teknologiforståelse på landets skoler’

LÆS MERE HER: https://www.altinget.dk/artikel/lektor-i-replik-de-egentlige-frihedskaempere-vil-begraense-boerns-telefontid

Analogiseringsbølge skyller henover de europæiske skoler

Ifølge det Irske medie RTE (og nu også i følge DR) har Holland besluttet at forbyde mobiltelefoner i skoler, startende fra Januar 2024. Forbuddet begrundes i mobiltelefoners skadelige effekter, bl.a. deres negative indvirkning på koncentration.

“There is increasing evidence that mobile phones have a harmful effect during lessons”, it said. “Pupils are less able to concentrate and their performance suffers.”

Læs hele historien her.

Breaking: Houlkærskolen går den analoge vej!

Houlkærskolen har netop udgivet deres analogiseringsstrategi.

Formålet med analogiseringsstrategien er at skabe opmærksomhed på balancen mellem det digitale og det analoge samt styrke børn og unges evne til at forholde sig til og navigere i begge dimensioner. Strategien sigter mod at fremme analoge færdigheder, kreativitet og socialt samvær i en sund balance med den digitale udvikling.

Viborg Folkeblad har skrevet en historie om tiltaget, og har interviewet skoleleder Jens Johansen.

Vi spilder tid på teknologi

Københavns Universitet og RUC har undersøgt, hvor meget af vores arbejdstid, vi bruger på at vente på, at computeren gør det, vi prøver at få den til. Resultaterne var ikke opmuntrende: 11-20% af arbejdsdagen bruges på IT-problemer. Der er i gennemsnit een frustration i timen.

Deltagerne, som også inkluderede professionelle IT-folk, rapporterede omkring et problem eller en frustration i timen. Taget i betragtning at deltagerne i gennemsnit bruger 6-8 timer om dagen foran en computerskærm, ender det med at blive rigtig mange problemer.
“Resultaterne er jo lidt sjove, men det er jo også bekymrende: Hvis en ud af fem arbejdsdage i værste fald bruges på frustrerende teknikudfordringer, så er produktivitetstabet enormt,” siger Morten Hertzum’

”Frustrationerne skyldes ikke, at folk bruger deres computer til noget meget avanceret, men at den giver problemer i udførelsen af dagligdags opgaver. Man bliver nødt til i endnu højere grad, end det er tilfældet nu, at inddrage brugerne i processen med at udvikle bedre computersystemer,” siger Morten Hertzum.

Læs mere her: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/vi-spilder-op-mod-20-procent-af-vores-tid-foran-computeren-paa-tekniske-problemer

Link til undersøgelsen: https://forskning.ruc.dk/da/publications/frustration-still-a-common-user-experience

VÆK MED TELEFONEN: Børn skal være sammen fysisk

Gammelgårdsskolen i Åbyhøj i Aarhus har nu taget konsekvensen af de mange år, hvor eleverne har set virkeligheden og hinanden gennem en telefon – og gjort det, alle medieforskere advarer højlydt imod: Ledelsen har forbudt mobiltelefoner i skoletiden.

– Problemet har været, at der sker rigtig meget socialt på de her sociale medier, som gør, at mange børn ikke nyder det fællesskab, der er ved at være sammen med deres klassekammerater, fordi de går med hovedet ned i telefonen, siger Susanna Broe Laursen til TV2 Østjylland.
– Vi kan ikke forbyde børnene at være på de sociale medier, men vi kan hjælpe dem med at komme tilbage og være sammen. Når vi nu er sammen fysisk, er det skørt at gå rundt hver for sig selv på de sociale medier, siger Susanne Broe Laursen og henviser til, at elever, der deltager i fællesskabet trives bedre i skolen.

Forbuddet har været annonceret på AULA og ifølge skoleledelsen, har ingen forældre protesteret.
Imens dette blev skrevet, så er endnu en skole gået samme vej, det er Sorø Privatskole og her lyder det:
– Vi oplever, at de elever, som ikke er så stærke socialt, kommer til at gemme sig. Det bliver for nemt for dem at gemme sig bag telefonen. De mangler at blive tvunget ud i relationerne, forklarer skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.

Læs mere her: https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2023-06-27-mobning-og-overfald-skole-indfoerer-forbud-for-1000-elever