Svage borgere får pålagt større ansvar

Vigtig artikel – Forskere: Digitalisering af det offentlige flytter ansvaret for velfærden over på den enkelte borger

Fremfor at snige forskydningerne ind ad bagvejen og alene fremhæve digitaliseringens potentialer, må vi skabe mere tydelighed om de store konsekvenser, som digitale offentlige systemer allerede medfører for udsatte grupper og de organisationer, som forsøger at hjælpe dem.

af Stella Mia Sieling-Monas og Helle B. Antczak