Screen time action network

On April 20 and 21 in Boston, the Children’s Screen Time Action Network convened the very first multi-disciplinary conference to reduce children’s screen time“.

Forskere, forældre, læger, lærere, og andre fagpersoner holder konference for at finde løsninger på børns overforbrug af digitale devices.

Præsentationsmateriale gjort tilgængelig her.