Digitaliseringsstyrelsen møder Analogiseringsstyrelsen


Referat af møde 3. december 2019

Det var med store forventninger to fuldmægtige fra analogiseringsstyrelsen mødte op på Landgreven 4 hos Digitaliseringsstyrelsen til en times møde.

Fuldmægtig Colding var sygdomsramt og derfor forhindret i at deltage, men overlod sit mandat til de to andre.

Det var en regnvejrsdag, og fuldmægtig Balslev og Kjærulff konstaterede som det første, at Digitaliseringsstyrelsens hovedkvarter ikke er i besiddelse af en simpel analog dørklokke eller bare et kaldesystem – der er kun adgang med diverse, digitale kort – hvilket affødte nogen ventetid foran Digitaliseringsstyrelsens indgang. Efter en længere og behagelig samtale med en udgående medarbejder, der egentlig var på vej hjem, fik styrelsens repræsentanter dog adgang til bygningen og kunne derefter aflægge beretning.

Fuldmægtig Balslev lagde ud med en gennemgang af 20 værker omkring digitalisering, som han havde medbragt fysisk i en større brun kuffert. Fra hver enkelt bog fremdrog han møjsommeligt papirlapper med udvalgte, håndskrevne citater, som han læste op for de tilstedeværende, en praksis han gentog, til det medbragte æggeur ringede efter 25 minutter, hvorefter fuldmægtig Kjærulff gennemgik vores seneste papir om kunstig intelligens som svag afglans og dårlig kopi af menneskelig, samt nødvendigheden af hurtig, agil indførelse af de ti analoge rettigheder som fælles styrelsesprincipper.

Af hensyn til referatet gentager vi rettighederne her, da der efter mødet var bred enighed om, at de bør indgå i al fremtidig sagsbehandling og udvikling af nye tjenester hos begge styrelser:

  1. Myndighederne kan aldrig pålægge borgere i Danmark at være forbundet til internettet eller være i besiddelse af mobiltelefoner.
  2. Myndighederne kan ikke kræve af en borger, at man er i besiddelse af computere, smartphones eller andre lignende apparater, for at kunne få den betjening, man har krav på.
  3. Al borgerbetjening skal tilgodese både digitale og analoge danskere.
  4. Borgere skal kunne møde fysisk op og møde en ansvarlig, menneskelig repræsentant for de systemer, der har truffet en beslutning på deres vegne. Repræsentanten skal kunne forklare beslutningen på en let forståelig, og juridisk holdbar måde. I tvivlstilfælde bør menneskelige, juridiske skøn have forrang for algoritmiske beslutninger.
  5. Borgerne skal frit kunne vælge mellem om de ønsker en digital eller en analog behandling af myndighederne.
  6. Digital selvbetjening skal være et tilbud. Ikke et krav.
  7. Relevante sagsakter skal kunne udleveres og fremsendes på betryggende vis i papirform.
  8. Borgeren skal have mulighed for at svare myndighederne i brevform eller ved fysisk fremmøde.
  9. Stat, kommune og andre relevante myndigheder anerkender og arbejder ud fra princippet om, at de er til for borgerne, uanset borgernes tilgang til myndighedernes tilbud og krav.
  10. Borgere i Danmark har umistelig ret til at frasige sig digital behandling af myndighederne og dermed kunne leve deres liv som de ønsker, også udenfor internettet, uden nærmere begrundelse, og myndighederne forpligter sig til at understøtte deres livsvalg.

Vi bringer også en fuld gengivelse af fuldmægtig Balslevs citat fra Armin Grünwalds bog: “Der Unterlegene Mensch“, et citat som vi opfordrede Digitaliseringsstyrelsen til straks at få lavet som skilt, gerne i messing eller kobber, til ophængning over indgangspartiet:

‘Vores job er at udvikle og implementere digitale teknologier på en sådan måde, at det inkluderer alle mennesker i verden, og at vi kan leve det bedst mulige analoge liv. Digitale teknikker er ofte vidunderlige midler til et formål – men de er ikke selve formålet. I den digitale frodighed er der undertiden en vis forvirring. Men selv den digitale begejstring udtrykker sig i analoge fornemmelser og forhåbninger, lejlighedsvis også i frelselsesforventninger. Dog forbliver det sådan: Vi lever i den analoge verden, som vi kan forme, og som vi er nødt til at tage ansvar for’

Mødet blev afholdt i god ro og orden, omend vi er nød til at påtale, at digitaliseringsstyrelsen A/V-udstyr lader meget tilbage at ønske: Således var det simpelthen ikke teknisk muligt at afspille et simpelt stykke musik af Arcangelo Corelli, ‘Concerto grosso No. 7 in D Major, Op. 6: IV. Allegro – Adagio’ – hvilket desværre, sammen med adgangsforhold og den manglende dørklokke, kastede et lidt trist skær over en ellers åben og lærerig aften.

Analogiseringsstyrelsen forventer, at der er mulighed for at afspille musik til næste møde mellem styrelserne, ligesom vi er nød til at gøre opmærksom på, at den aftalte overførsel af ti procent af Digitaliseringsstyrelsens budget til os tilsyneladende sidder fast i en eller anden computer, hvilket er højest uhensigtsmæssigt, da vi er i gang med at etablere nyt hovedkvarter i en ældre trævarefabrik på Frederiksberg, der indeholder 15 enkeltmandskontorer, fastnettelefoner og en række særligt udvalgte katte.

Hermed er referatet afsluttet og godkendt.

Digitaliseringsstyrelsens dørklokkeløse indgangsparti – kaldeanlægget tv er deaktiveret