Analogiseringsstyrelsens 2019-plan er klar

“Mod en mere nutidig verden”

Analogiseringsstyrelsens 2019-plan

Hvis man tror på at “det skal gå værre, før det kan gå bedre”, så går det meget godt – (J. Balslev)

Planen er igen opkaldt efter det år den er skrevet i, ligesom vores 2018 strategi som vi varmt anbefaler jer at konsultere. Den navngivningsform er i kontrast til almindelig styrelsespraksis. Det er nemlig vores opfattelse at planer og strategier skal afspejle det nu de er skrevet i, i stedet for at hengive sig til dovne fiktionaliseringer af en fremtid der alligevel aldrig manifesterer sig som planlagt, og hvis planer man har glemt, når det endelig er blevet det år som planerne puttede ind i deres overskrift.

Hent Analogiseringsstyrelsen 2019-plan her