EN SYNLIGERE VERDEN

Analogiseringsstyrelsens 2018-strategi

“Græsset er grønnest, der hvor man vander det”

Analogiseringsstyrelsens 2018 strategi afspejler hvor vi er nu, derfor har vi nummereret den efter det år den er skrevet i. Det er et lille stilbrud i forhold til andre strategier, der har det med at klistre et årstal på, der ligger et mere eller mindre tilfældigt sted ude i en fremtid der alligevel aldrig manifesterer sig, på den måde man havde forestillet sig. Vi har givet strategien navnet “en synligere verden” – det afspejler en mere generel ambition om at forstå verden lidt bedre, bedre at kunne se hvad der egentligt foregår, og mere tydeligt at forstå hvad konsekvenserne af vores handlinger er. Det skal ses i modsætning til en tendens til at ville pakke flere og flere processer ind i teknologier og mekanismer som skjules bag fremmedord og som begraves dybt nede i algoritmer, hvis funktioner og logikker er utilgængelige for de fleste.

Hent 2018-strategien som PDF her