Harmoniseringsudspil

Baggrund
Analyser viser at analogisering og digitalisering ofte går hånd i hånd. Vi foreslår derfor, over en tre-årig forsøgsperiode, at seks procent af digitaliseringsstyrelsens ordinære driftsindtægter gradvist harmoniseres med analogiseringsstyrelsens budget, i et tempo af 2% om året. Harmoniseringen finansieres igennem produktivitetsforøgelser samt deleøkonomisk udnyttelse af bærbare og mobile enheder.

Ved afslutningen af den tre-årige periode evalueres ordningen og dens eventuelle fortsættelse henimod en 50/50 fordeling af de samlede driftsmidler. Evaluering afholdes i 2023, i mundtlig dialog med finansministeriet og et bredt sammensat borgerpanel.

Formål:
Midler der tilføres Analogiseringsstyrelsen, bindes til at undersøge potentialerne i accountability-fri forvaltning, f.eks. udvikling af forvaltningsmæssige teknikker som tillid, ansvar, gejst og design af miljøer til dyb tænkning og berigende, faglige relationer. Midlerne låses til etableringen af et storkontor for analogi (se forslag til idekonkurrence nedenfor), der skal udvikle et levende, varmt og input-orienteret innovationsmiljø, med fokus på analoge løsninger.

Udkast til udligningsplan: 
2020: 8.800.000 kroner (2% af 440 millioner kroner, kilde)
2021: 8.624.000  kroner (2% af 431,2 millioner kroner)
2022: 8.440.000  kroner (2% af 422 millioner kroner)

I alt: 25.864.000 kroner

Forslag til Idékonkurrence til storkontor for analogi (kladde)