Emma Gad om telefonhøflighed (fra 1918)

Via det analoge netværk i Århus (som vi kommer til at fortælle mere om)

Hvor man i gamle dage sendte et bud med en skrivelse, telefonerer man nu, og selv den mest forbenede tilhænger af fortidens liv i modsætning til vor moderne tilværelse, undlader ikke at benytte sig af dette tyranniske men uundværlige hjælpemiddel i samkvemmet. Sammen med en opfindelse, der breder sig hurtigt i befolkningen, opstår der former for dens brug, som først lidt efter lidt vinder indpas og derfor trænger til stadig at indskærpes.

Blandt disse nyopståede former er telefonhøflighed noget af det vigtigste, men hvad der næsten er endnu vigtigere, er den telefonerendes opfattelse af pligterne mod andre tilstedeværende. Dette hensyn forsømmes som oftest slemt.

Lad Dem ikke helt beherske af Deres telefon, men sæt den ud af virksomhed under et måltid sammen med gæster og under en vigtig samtale.

Kun altfor ofte sker det, at man lader betydningsfulde forhandlinger afbryde, og deres tråd tabes, måske for bestandig, for at modtage en ganske ligegyldig forespørgsel i telefonen.

Link