Dansk-svenske barrierer skabt af digitalisering

Øresundsinstituttet har udgivet fire artikler om hvordan mere end 10.000 mennesker er berørte af digitalisering.

Digitaliseringen gør hverdagen lettere for mange mennesker og virksomheder, men skaber samtidig nye barrierer for den fri bevægelighed, når borgere i andre lande udelukkes fra digitale tjenester og kontakt med myndigheder. I en ny artikelserie beskriver News Øresund nogle af de udfordringer og initiativer, som dette har ført til mellem Danmark og Sverige.

De fire artikler:

Del 1: Problematikken
Del 2: E-legitimationer over grænserne
Del 3: Mellemstatslige løsninger på vej
Del 4:Løsninger og problemer set fra virksomhedernes perspektiv

Se også oversigten på http://www.friluftsuni.dk/digitalproblemer/norden/