Analogisering – sund, økonomisk fornuft?

Økonomiske potentialer forbundet med analogisering

Det er efterhånden blevet standard, at vi i mødet med problemer eller udfordringer vender blikket mod teknologien. Ofte giver det god, intuitiv mening. Markedspladsen for digitale teknologier f.eks. er rig og varieret, og ofte findes der er et produkt der kan løse netop vores problem. Et grundlæggende problem med den metode, er at den slags løsninger, ofte ikke er født kompatible med vores analoge virkelighed, og altså kræver en masse udgifter – økonomiske og tidsmæssige – til at virke. De teknologier vi bærer rundt i vores kroppe, såsom sprog, tænkning, evnen til at forstå komplicerede sociale sammenhænge, at kunne opsøge viden der bryder med tidligere vaner, har den fordel at de virker from the get-go.

Sænkede barrierer

Analogisering har først og fremmest, i implementeringsfasen, den fordel at den er omkostningsfri, dvs. ikke kræver en startkapital. Det sænker barrieren markant for hvem der har mulighed for at udforske eller eksperimentere med analogisering. Selv de mindste firmaer, institutioner eller organisationer kan være med. Vi ser tit, med ikke-analoge projekter, at der udover anskaffelsesprisen, opstår en række (ofte uforudsete) udgifter der relaterer til vedligeholdelse, træning, opgradering, udgifter forbundet med nedbrud osv. Mange af de dårligdomme er analogisering altså fritaget for.

Ingen silver bullet

Det betyder ikke at analogisering er en “silver bullet” der kan bruges overalt. Nogle aspekter kan være svære at analogisere. Analogisering bør derfor bruges med omtanke, og det er vigtigt at man gør sig klart at det er en metode der ikke kan stå alene: det kræver fuld commitment fra alle parter. Når det er sagt, er der især fem forhold vi i styrelsen har identificeret, der kan gøre analogisering særlig attraktiv for jeres organisation, på en måde der ofte afspejler sig direkte på bundlinjen.

1) Kommunikation
2) Cybersecurity
3) Robust data
4) Fordybet og fokuseret faglighed
5) Analytiske kompetencer

Hvordan kommer vi i gang?

En måde at komme i gang med en analogiseringsproces, kan være at identificere analoge ildsjæle i organisationen, og inddrage dem i ledelsesprocesser, med ansvar for kommunikation til kollegaer og samarbejdspartnere. En anden mulighed kan være at oprette tværfaglige task-forces indenfor hvert område, der kan identificere analoge potentialer. Er der steder hvor kommunikation med fordel kan analogiseres? Kan vi gøre processer mere sikre? Kan vi gøre data mere stabile over tid? Kan vi skabe rum for fokuseret faglighed? Kan vi tænke os frem til en god løsning, igennem analyse?

Det spændende ved analogisering, er at der er mange muligheder, og det er omkostningsfrit at forkaste en løsning, og starte forfra, hvis den løsning man ikke valgte, virkede.