analogister i politiken

Analog som udgangspunkt?

Analogiseringsstyrelsens ønsker om et mere analogt samfund, har denne sommer fået massiv støtte. Tænketanken Justitsia udgav for nylig rapporten ‘Retssikkerhed for Digitalt udsatte borgere’, hvor jurist Birgitte Arent Eiriksson konstaterer at 25 procent af befolkningen står udenfor det digitale selvbetjeningssamfund, der er blevet skruet sammen om ørene på os.

Rapporten omtales blandt andet i K-News, hvor det lyder:

I rapporten præsenterer tænketanken en række anbefalinger – flere af dem samfundsændrende, hvis de bliver ført ud i livet. Eksempelvis skal digitale selvbetjeningssystemer være et servicetilbud frem for en pligt. Det vil sige, at alle borgere som udgangspunkt skal være i kontakt med det offentlige analogt. Og så kan man vælge at gå ned ad den digitale vej, hvis man har lyst til det.”

På den måde vil man ikke kunne blive straffet for at være ikke-digital, og det vil også kunne betyde, at de ikke-digitale vil få den personlige hjælp, som de har behov for. Nogle har virkelig behov for, at der sidder et andet menneske bag skrivebordet, når de er i kontakt med det offentlige,” siger Birgitte Arent Eiriksson’

Analogiseringsstyrelsen ser med tilfredshed på, at en af vores analoge rettigheder således når ud til flere – Justitsias forslag dækker rettighed 5 og 6, se her for at læse resten af vores punkter.

IRONISKE POLITIKEN
Dagbladet Politiken har dækket rapporten via en række cases og artikler, de kan findes her: https://politiken.dk/tag/main/Den_digitale_underklasse

Styrelsen anerkender det fine arbejde, og nyder de mange analoge stemmer, der pludselig lyttes til, men har det skidt med det ironiske udtryk, ‘Underklasse’, da vi naturligvis mener, at analoge borgere er mindst ligeså, om ikke mere, værdifulde som digitalisterne.

analogister i politiken

Vi er altså på ingen måde ironiske. Verden er jo analog.

Styrelsen er citeret for vore Analoge Rettigheder, og vi indgår også i Justitsias rapport og vi glæder os meget over, at det arbejde, vi har udført siden 2019, når en bredere kreds.

Vi står som altid til rådighed for konstruktive løsninger på Digitale Problemer – dem er der nok af.
Send os en besked.