Vi advarer: Sæt ikke din lid til sølvpapirshatten!

Ved et af sine digitaliseringskritiske foredrag havde dette indlægs forfatter bedt arrangøren om at putte en sølvpapirshat i den goodiebag som hver deltager fik. Se hvor glade folk ser ud.

Af: Anders Colding-Jørgensen

I samme øjeblik man stiller sig op og forholder sig kritisk til digital overvågning af borgerne, kan man nærmest stille sit ur efter de personer der fremsætter gode råd som indeholder ordet “sølvpapirshat”.

Fra Analogiseringsstyrelsen side anbefaler vi imidlertid ikke hatte af staniol til andet end brug ved festlige lejligheder (se foto). Tværtimod vil vi i Analogiseringsstyrelsen på det kraftigste opfordre til at man ikke tager en sølvpapirshat på, hvis man er bange for at blive strålepåvirket af manipulerende budskaber fra suspekte regeringsorganer. De virker nemlig stik modsat hensigten, viser forskning som fuldmægtig i Analogiseringsstyrelsen, Anders Kjærulff, for nyligt fremlagde for styrelsen.

I 2005 udførtes på et af verdens mest anerkendte tekniske universiteter, MIT, et eksperiment med radiobølger og sølvpapirshatte. Forsøget, som blev foretaget med state of the art måleudstyr til en kvart million dollars, viste helt entydigt at sølvpapirshatte forstærkede radiosignalet på de radiofrekvenser som de amerikanske myndigheder havde rådighed over. Teoretisk set er du altså ikke mindre udsat for at blive fjernstyret af radiobølger fra NSA og CIA, med en sølvpapirshat, men tværtimod mere udsat.

Mere præcist blev der registreret en 30 db forstærkning af radiosignalerne på 2.6 Ghz og en 20 db forstærkning på 1.2 Ghz. Frekvensområder som ifølge FCC – en organisation som styrer uddelingen af radiofrekvenser i USA – er reserveret af de amerikanske myndigheder til det noget diffuse formål “radiolokation”.

Resultaterne fik faktisk MIT-holdet bag forsøget til at spekulere I at det reelt set ville være i de amerikanske myndigheders interesse at plante ideen om at man kan beskytte sig med en sølvpapirshat,  da det på den måde kan øge deres mulighed for overvågning og tankekontrol af borgerne.

De spekulationer vil vi lade stå for deres egen regning.

I Analogiseringsstyrelsen er vi nemlig af den opfattelse at du, såfremt du ønsker et samfund med mindre overvågning, ikke skal prøve at opnå det gennem dit valg (eller fravalg) af hovedbeklædning, men ved at vælge nogle politikere der har mod til at lade borgerne være i fred. Og i øvrigt ved at bruge dine demokratisk sikrede rettigheder til at kræve at loven bliver overholdt. Det gør folkene bag ulovliglogning.dk for eksempel.

Ønsker du at gardere dig imod tankekontrol, kan det heller ikke klares med en hat, men ved at du holder dig oplyst og taler med dine medmennesker og ikke lade hele verden komme til dig gennem ekkokamre og virale historier. Kom ud i foråret med dig! Drik en øl med en du er uenig med. Med eller uden en klædelig sommerhat af staniol.

Læs mere om MIT’s forsøg med sølvpapirshatte her