Analoge trends for fremtiden:

2020: Sig pænt goddag til et friere liv, mere magt til lærerne og analoge løsninger, der ikke kun er for de handicappede

Analogiseringsstyrelsens panel af konstruktive digitaliseringskritikere giver dig overblikket over det de varmeste analoge trends. Læs her hvad vi kan forvente os af 2020 – i skolen, hjemme og på job.:

Inspireret af Berlingskes digitale trendforudsigelser, får du her de varmeste ANALOGE TRENDS for 2020, præsenteret af Analogiseringsstyrelsens panel af konstruktive digitalseringskritikere:

FAKTA

Klar ved den analoge fremtidskikkert

Her er Analogiseringsstyrelsens faste panel af kompetente nytårsfuldmægtige:

Jesper Balslev

Digitaliseringsforsker og forskningsdirektør i Analogiseringsstyrelsen.

Anders Colding-Jørgensen

Adfærdspsykolog, foredragsholder og fuldmægtig i Analogiseringsstyrelsen.

Anders Kjærulff

Journalist, foredragsholder og fuldmægtig i Analogiseringsstyrelsen.

“Der udbryder spontan jubel, da en praktikant i undervisningsministeriet opdager at man allerede har en uovertruffen læringsressource placeret ude hos alle danske skolebørn – nemlig skolelæreren.”

Jesper Balslev er digitaliseringsforsker og forskningsdirektør i Analogiseringsstyrelsen. Han er forfatter til “Kritik af den digitale fornuft” og en varm fortaler for tænkning, der ikke er algoritmisk bestemt.

1. Vi genopdager skolelæreren

I 2020 opdager vi at vi har kigget det helt forkerte sted hen, i vores bestræbelser på at skabe verdens bedste uddannelsessystem gennem øget digitalisering. Der udbryder spontan jubel, da en praktikant i undervisningsministeriet opdager at man allerede har en uovertruffen læringsressource placeret ude hos alle danske skolebørn, som kan udvise empati, undervisningsdifferentiering og formidle komplekst stof på en spændende måde – nemlig en skolelærer. Man beslutter straks at udvikle, inspirere og støtte lærerne i deres arbejde og den fremstormende digitalisering af folkeskolen omformuleres til en diskret digital understøttelse af lærerens arbejde, i tæt samspil med øvrige analoge og pædagogiske redskaber.

2. Analoge løsninger, der ikke kun er til handicappede

Indtil nu har ikke-digitale løsninger, såsom at kunne få et fysisk sygesikringsbevis, været tiltænkt børn, handicappede og ældre som således må se sig koblet af “udviklingen”. Nu opdages det at ønsket om at få en analog løsning faktisk ikke nødvendigvis er et udtryk for et handicap, men kan være udtryk for et æstetisk valg. For nogle er det ganske enkelt mere behageligt at bære et kort, der ikke kræver tryk på knapper og strøm. Frem for at udfase det fysiske sygesikringsbevis, bliver der derfor sideløbende udviklet en digital og en analog udgave. Det analoge kort bliver gjort mere lækkert og af bionedbrydeligt materiale. Kørekortet bliver lagt over på og der sættes en løbende udvikling af det analoge kort i gang.

“Det bliver forventet at man rydder op i sine billeder i skyen og tænker over sit digitale CO2-aftryk. At tage mange fotos af det samme og få dem automatisk uploadet i skyen, bliver direkte socialt uacceptabelt, flere steder.”

3. Klimaet bliver den nye digitale front

I 2020 begynder vi at forstå vi hvor effektivt det er at bidrage til CO2 – målene, ved at maile mindre, se mindre Netflix og opbevare færre billeder på datacentre. At have streaming eller netradio kørende uden at følge med, bliver sammenlignet med at have motoren kørende i tomgang på bilen eller lade vandet løbe, mens man børster sine tænder. Det bliver forventet at man rydder op i sine billeder i skyen og tænker over sit digitale CO2-aftryk. At tage mange fotos af det samme og få dem automatisk uploadet i skyen, bliver direkte socialt uacceptabelt, flere steder.

4. Dumbphonen skifter navn

I takt med at flere vælger at sætte sunde grænser for det digitale, i deres hverdag og anskaffer en simpel mobiltelefon der kan ringe og modtage SMS, skifter dumbphonen navn til det mere fremadrettede, simplephone. Med en sådan, gør man hverdagen i sin umiddelbare fysiske nærhed mere simpel, og kan nyde de digitale muligheder, under mindre allestedsnærværende former, ved at gå hen til en computer.

5. Hypen omkring analogisering aftager

2020 bliver året hvor analogisering fortsætter sin udvikling som drivende kraft i i samfundet. I takt med at AI-løsningernes magiske støv fordamper, vil der opstå nye markeder for analoge løsninger, som kan gøre en fysisk forskel i hverdagen. 2020 bliver også året hvor hypen om analogisering aftager, til fordel for en efterspørgsel efter konkrete løsninger. Det er ikke længere nok for en virksomhed at tale om at være analog, hvis man f.eks. samtidigt  overlader kundekontakten til en maskine.

Anders Kjærulff er journalist og fuldmægtig i Analogiseringsstyrelsen. Han er tidligere vært på Aflyttet, en varm fortaler for privatliv og han synes at mennesket er smukt.

“Det bliver et ‘selling point’, for virksomheder og konferencesteder at tilbyde overvågningsfri faciliteter, hvor mennesker kan slappe, med de mennesker der er fysisk til stede.”

Anders Colding-Jørgensen er cand.psych. og fuldmægtig i Analogiseringsstyrelsen. Han er en varm fortaler for at gøre hverdagen mere besværlig, for derved at øge den friktion som giver tilværelsen tyngde og mening.

6. Vi begynder at efterspørge frihed fra overvågning

I takt med en stigende forståelse i befolkningen af at overvågning og frihed er to modsætninger, bliver det almindeligt at efterspørge frihed for overvågning til møder og sociale sammenkomster. Det bliver et selling point, for virksomheder og konferencesteder at tilbyde overvågningsfri faciliteter, hvor mennesker kan slappe, med de mennesker der er fysisk til stede. Der bliver stor efterspørgsel efter skiltning som denne, som bruges til at love de besøgende frihed frem for overvågning.

7. De første analogiseringsudvalg bliver nedsat af regeringen

På regeringskontorerne spreder der sig en ny forståelse. Frem for blot at se på alt hvad digitaliseringen giver, begynder man nu sideløbende at se hvad den tager. Hvilke fysiske møder, berøringer, motion og tankevirksomhed man fjerner, hver gang man digitaliserer at område eller en funktion. Alle disse analoge aktiviteter og potentialer bliver undersøgt og forstået, inden man indfører ny digitalisering, for dermed at kunne kombinere analoge og digitale løsninger på den mest humane og interessante måde og dermed sikre den bedst mulige livsoplevelse for borgeren.

8. OFFLINING

Det går efterhånden op for forbrugerne at formålet med mange online funktioner ikke er at gøre menneskers liv bedre, men at høste data. Samtidigt bliver folk trætte af de mange datalækager, som gør opgivelse af data til skyen til et risikabelt foretagende. Derfor bliver 2020 året hvor flere klipper forbindelsen til nettet, kræver løsninger der virker offline, vender sig mod hinanden og opdager at mennesket er smukt.

Godt nytår til dig, fra Analogiseringsstyrelsen

Om Analogiseringsstyrelsen

Analogiseringsstyrelsen er en tænketank for konstruktiv digitaliseringskritik. Vores mål er at formulere en frem- og nutid, hvor analoge og digitale løsninger fungerer side om side, og hvor det digitale ikke altid ses som en opgradering af det analoge. Vi er en input-orienteret tænketank,som har som mål at overraske os selv. Læs mere om Styrelsen her