Analogiseringsstyrelsen reflekterer på lyd

Denne podcast er hostet på Analogiseringsstyrelsens eget domæne og vi tracker naturligvis ikke din aflytning.

Den første podcast fra et af Analogiseringsstyrelsens møder

Grundet Covid-19 afholdt Analogiseringsstyrelsen vores møde den 27.4 2020 udendørs med tre mikrofoner og med to meters afstand mellem deltagerne. Mødet blev optaget og kan afspilles ved tryk på knappen herover. Det repræsenterer samtidig et nybrud i Analogiseringsstyrelsen mod mere åbenhed i vores tænketank, noget der har været efterspurgt af mange borgere.

Mødet blev ledet af fuldmægtig Kjærulff, der holdt styr på tiden med et Seiko digitalt men dog off-line stopur, noget der medførte en del uro og diskussion i styrelsen, der stadig ikke er nået til enighed om, hvorvidt et digitalur er et knæfald for det digitale. Hovedemnet var analogiseringens status under pandemien – konklusionen hos fuldmægtig Colding var, at vi netop savner det analoge og at det derfor bliver klart, hvor nødvendigt det er.

Det blev samtidig understreget, at analogisering ikke kan stå alene. Fuldmægtig Balslev gjorde sig en række overvejelser over videokonferencer, og hvorvidt de kan erstattes af e-mails, telefonopkald og læsning af bøger.

Mødet foregik i god ro og orden og fortsatte i adskillige timer derefter omkring et bålfad.

Analogiseringsstyrelsens lydmødereferat kan også høres og deles på SoundCloud, hvis man er til den slags.