Gør forældrekommunikationen analog?

Flot og meget trendy udspil fra Stresskommission

Regeringens stresspanel har netop foreslået at forældreintra, og dets afløser Aula, sløjfes og kommunikationen mellem skole og forældre igen bliver gjort analog.  Vi er naturligvis ikke per definition tilhængere af at erstatte alle digitale løsninger med analoge. Det er jo lige så dumt som at erstatte alle analoge med digitale. Men vi ser det som en virkelig vigtig trend at vi nu ophører med at tage for givet at den digitale løsning altid er et fremskridt. Med dette forslag vil det blive nødvendigt at argumentere for og imod analoge og digitale løsninger i forældrekommunikationen på lige fod.

Analogiseringsstyrelsen støtter derfor forslaget og ser frem til den efterfølgende debat. Godt gået.

Læs mere på Politiken.dk