Om Analogiseringsstyrelsen

Analogiseringsstyrelsen er en tænketank for konstruktiv digitaliseringskritik

Formålet er at skabe brudflader og nye perspektiver på samfund, teknologi og levet liv, uden at græde nostalgisk over de tabte gamle dage. For os rummer både digitale og analoge løsninger muligheder og problemer og skal bruges med omtanke.

Analogisering er rettidig omhu og en både nødvendig og naturlig forberedelse på den post-digitalistiske tidsalder, vi er på vej ind i.

Analogisering er ideer, mennesker der rører ved hinanden, bruger deres hjerner og som møder modstand.  Det er processer der måske bliver gjort mere besværlige, fordi det er i besværet det sjove er – og arbejdspladserne.

Analogiseringsstyrelsen – fordi verden er analog

Hør, hvorfor har I egentlig en hjemmeside?

Analogiseringsstyrelsen er:

Anders Colding

Anders Colding

Fuldmægtig, cand.psych.

61678913 | virkeligheden.dk

Anders Kjærulff

Anders Kjærulff

Fuldmægtig, Journalist

42440634 | mingarage.net

"Arild Solbakken"

"Arild Solbakken"

Fuldmægtig, Noetiker

Send email til Analogiseringsstyrelsen: