Analopædien

Analogiseringsstyrelsens interne leksikon, analopædien, stilles her til offentlighedens disposition. Der tages forbehold for alt.

100% ANALOG

En certificeringsordning fra Analogiseringsstyrelsen, som hjælper med at identificere rent analoge genstande, produkter og processer.

Analogisering

En moderne bevægelse frem mod en verden uden overflødigt computeriserede produkter og processer.

Analogiseringsstyrelsen

En kreativ tænketank for konstruktiv digitaliseringskritik

Analogisme

Den ideologiske position som altid anser en analog løsning som værende en tilsvarende digital løsning overlegen, alene fordi den er analog.

Datainkontinens

Det fænomen at tjenester og produkter som opsamler data til ét formål, efterfølgende kan have en tendens til at lække dem ukontrolleret til alle mulige andre formål.

Digitalisme

Ideologisk bevægelse som satte “digitalisering” som enhver teknologisk udvikling endemål.

Fænoanalogt

Noget som opleves som værende analogt, uden det vides, af den oplevende, om det i virkeligheden er det.

Noetiker

En der beskæftiger sig med det, der kan ændres ved tankens kraft. Analogiseringsstyrelsens p.t. pseudonomiserede medlem, Arild Solbakken, er erklæret noetiker.

OC/DC (Obsessive Compulsive Data Collecting)

En alvorlig og samfundsskadelig psykiatrisk lidelse, som især rammer politikere og embedsmænd, hvor den lidende oplever en overvældende trang til at indbygge flest mulige datapunkter og løbende dataopsamling i alle digitale løsninger, selvom de helt åbenlyst overhovedet ikke er nødvendige for at få dem til at fungere.

Offlining

Et digitalt/analogt kompromis, hvor man logger digitale enheder af internettet, frem for helt at afskaffe dem, med det formål at øge sikkerheden og hindre datalæk og overvågning.

PLAN A

En kampagne fra Analogiseringsstyrelsen, som vil sikre borgerne et bedre liv ved at opfordre til at prøve den analoge udvej, inden de tyr til den digitale.

Trialektisk refleksion

En af Analogiseringsstyrelsens udviklingsmetoder, hvor negativ digitaliseringskritik projiceres ind i styrelsens midte, for efterfølgende at blive modsvaret af et konstruktivt modsvar af styrelsens øvrige medlemmer.